Vergadering college van burgemeester en wethouders 26 maart 2024

Vaststellen besluitenlijsten B&W-vergadering 19 maart 2024 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24329388  
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Digi-D en Suwinet inzake Ensia 2023 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24326703
  1. De Collegeverklaring vastgesteld en deze ondertekenen.
  2. De raad over de bevindingen informeren middels de raadsinformatiebrief.
  3. Kennisgenomen van de rapportages en waar nodig deze te laten ondertekenen en te gebruiken voor de verticale verantwoording.

Hardheidsclausule (A.I.) software op gebied van Cyber security 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24329050  ‚Äč
 • Ingestemd met een hardheidsclausule inzake een afwijking op het Inkoopbeleid m.b.t. (A.I.) software op gebied van Cyber Security, waarbij niet meervoudig onderhands wordt aanbesteed, maar de opdracht enkelvoudig onderhands wordt gegund.

Heroverweging naar aanleiding van bezwaar Kimsterweg 1 in Volendam 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24327493
  1. Het besluit van 6 februari 2024 tot intrekking van de omgevingsvergunning herroepen.
  2. Uitstel verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden tot uiterlijk 1 mei 2024.
  3. Bezwaarmaker verzoeken zijn bezwaar in te trekken.