Vergadering college van burgemeester en wethouders 25 juli 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 18 juli 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-286275
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Strategisch plan aanpak ondermijning

 • Adviesnummer: D-ADV-276463
 • Strategisch plan aanpak ondermijning vastgesteld.

Verkoop gronden aan Glasdraad voor plaatsing PoP-stations voor glasvezelnetwerk

 • Adviesnummer: D-ADV - 286061
 • Vijf percelen grond verkopen aan Glasdraad tegen de vastgestelde verkoopprijs van € 200,- per m² (exclusief btw).

Grondverkoop of verhuur van voortuinen van de Gladiolenstraat 3 en 5 in Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 285357
 • De woningeigenaren van Gladiolenstraat 3 en 5 een grondaanbieding doen van de gehuurde voortuin bij de woning van elk circa 30 m² tegen de verkoopprijs van € 150,-per m² (exclusief btw, inclusief de vestiging van een recht van opstal voor de KPN-kabel). Bij gebrek aan interesse de grond verhuren.

Verkoop gehuurde grond voor Narcissenstraat 37 in Volendam (voortuin)

 • Adviesnummer: D-ADV - 275305
 • Ingestemd met verkoop van ongeveer 30m² gemeentegrond à € 150,- = € 4.500,- (exclusief btw) k.k. grenzend aan de voorgevel van Narcissenstraat 37 (voortuin).

Kaders en uitgangspunten project De Nieuwe School Edam

 • Adviesnummer: D-ADV-284701
  1. Ingestemd met de kaderbrief t.b.v. de Nieuwe School Edam.
  2. De Programmamanager Projecten te mandateren inzake de
   • Gunning aan een geselecteerde aannemer.
   • Goedkeuring financiële eindafrekening aan het einde van het bouwtraject. 
   • Afspraken over de bevoorschotting richting het schoolbestuur.

Intentieovereenkomst Overdracht Stedelijk Water

 • Adviesnummer: D-ADV-286163
 • Ingestemd met de intentieovereenkomst Overdracht Stedelijk Water (OSW) en deze ondertekenen.

Raadsinformatiebrief Accommodatiebeleid

 • Adviesnummer: D-ADV-286494
  1. Ingestemd met de inhoud van de raadsinformatiebrief. 
  2. Deze raadsinformatiebrief ter kennisname aan de Raad te zenden.

VIC rapportage 2022-2

 • Adviesnummer: D-ADV-284862
 • Kennisgenomen van de rapportage VIC 2022-2.

Actualisatie onderhoudsplannen 2024-2027

 • Adviesnummer: D-ADV-286955
 • Ingestemd met het aan te passen conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit.

Oprichten Joint Venture tussen gemeente Edam-Volendam en Glasdraad en aanleggen glasvezelnetwerk ter vervanging van de gemeentelijke CAI.

 • Adviesnummer: D-ADV-279415
 • Het college heeft donderdag 20 juli 2023 aansluitend aan de raadsvergadering vergaderd over haar eerdere “voorgenomen Besluit inzake het oprichten van een Joint Venture tussen gemeente Edam-Volendam en Glasdraad en het aanleggen van een glasvezelnetwerk ter vervanging van de gemeentelijke CAI”. Gezien de overwegend positieve zienswijze op dit besluit door de gemeenteraad van 20 juli 2023, heeft het college besloten het voorgenomen besluit te bekrachtigen tot een definitief besluit.