Vergadering college van burgemeester en wethouders 19 maart 2024

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering 12 maart 2024 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24327880 
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Regionale geschillencommissie 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24327499 
  1. De samenwerkings-overeenkomst met de Regionale Geschillencommissie met ingang van 1 januari 2024 te verlengen tot 1 januari 2028 en daarmee te voldoen aan het cao vereiste.
  2. De bevoegdheden van de Regionale Geschillencommissie te continueren op alle onderwerpen op personeelsgebied.
  3. De OR zullen we informeren over het verlengen van de samenwerkings-overeenkomst met de Regionale Geschillencommissie met een periode van 4 jaar en op de hoogte brengen van het jaarverslag 2023. 

Beslissing op bezwaar Burgerwoudweg 1 in Schardam Camping De Eenhoorn 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24326676  
  1. De bezwaren onder nummer 3 tot en met 18 niet-ontvankelijk verklaard.
  2. De bezwaren onder nummer 1 en 2 ontvankelijk en ongegrond verklaard.
  3. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen.

Innemen standpunt ten aanzien van de erfpacht & locatieontwikkeling van Willem Prins B.V. (Haven 47 in Volendam) 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24319003  
  1. 1. De opzegging van de erfpachtovereenkomst intrekken nu er nog geen ontwikkelkader is.
  2. Ingestemd met stilzwijgend verlengen van de erfpacht met één jaar en de verschuldigde canon jaarlijks te indexeren.

Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/ vve) 2023 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24326997 
  1. De ingevulde vragenlijst voor de Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/ vve) 2023 vastgesteld en deze naar de Inspectie van het Onderwijs versturen.
  2. De ingevulde vragenlijst voor de Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023 middels aan te passen conceptbrief aan de gemeenteraad aanbieden.

Ontzameltraject kunst gemeente Edam-Volendam 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24321803
  1. Ingestemd met het advies van Art Intercession, Lenny van de Munnik.
  2. Ingestemd met het advies van Art Intercession om het beschadigde kunstwerk ‘Stadsgezicht Oosthuizen’ niet te restaureren.
  3. Ingestemd om het beschadigde schilderij te schenken aan de historisch vereniging Oosthuizen.
  4. Ingestemd dat de gemeente een donatie zal geven ter hoogte van €1000 aan de historisch vereniging Oosthuizen zodat zij het schilderij kunnen laten restaureren.
  5. Ingestemd dat de donatie zal worden bekostigd vanuit deelproject: E10007-100 (kostensoort 48000): Initiatieven maatschappelijke verbinding.
  6. Ingestemd dat de opbrengst van de verkoop van de kunstwerken tijdens de Kunstmaand wordt opgenomen in het programma 5.10 (regulier budget Kunst en Cultuur).
  7. Ingestemd dat de opbrengt van de veiling bij Veilinghuis ‘De Eland en de Zon’ wordt opgenomen in het programma 5.10 (regulier budget Kunst en Cultuur).
  8. Ingestemd dat we de schilderijen van dhr. Landsman voorlopig niet laten restaureren, maar opslaan op zolder van het gemeentehuis.

Verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO 2023 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24325252  ​
 • De verantwoordingsrapportage vastgesteld en deze ondertekenen.