Vergadering college van burgemeester en wethouders 12 september 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 5 september 2023

 • Adviesnummer: D-ADV - 23293150
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Geactualiseerde propositie Zaanstreek-Waterland t.b.v. MRA-Agenda 2024-2028

 • Adviesnummer: D-ADV - 23292799
 • De gemeenteraad d.m.v. raadsvoorstel en concept raadsbesluit voorstellen in te stemmen met de geactualiseerde propositie Zaanstreek-Waterland t.b.v. de MRA-Agenda 2024-2028. 

Voorstel tot het vaststellen van de Kerkenvisie Gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 23293343
  1. De Kerkenvisie Edam-Volendam vastgesteld.
  2. Besloten de Kerkenvisie door Kerk&Co te laten presenteren tijdens de themabijeenkomst van 28 september 2023.
  3. Besloten om samen en in overleg met de kerkeigenaren en andere betrokken partijen invulling te geven aan de aanbevelingen uit de Kerkenvisie.

B&W voorstel over raadsinformatiebrief status vernieuwing scholen Edam - najaar 2023

 • Adviesnummer: D-ADV - 23293820
 • Akkoord gegaan met de raadsinformatiebrief over de voortgang van de vernieuwing scholen Edam.