Uitrit of inrit aanleggen

Algemeen

Wilt u een uitrit maken vanaf uw woning of bedrijfsgebouw naar de openbare weg? Of wilt u een bestaande uitrit veranderen? Dan kunt u dit doen via het Omgevingsloket.

Aanvragen

Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Zie het onderdeel 'Wat voegt u bij uw aanvraag'.

Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

Particulieren kunnen een aanvraag direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket. Het formulier met bijbehorende documenten verzenden naar:

Gemeente Edam-Volendam
Bouwen en Milieu
Postbus 180
1130 AD VOLENDAM

Let op! Als u de aanvraag indient per post of per mail zijn daar extra kosten aan verbonden. Het vaste bedrag daarvoor is € 275,--.

Dient u een aanvraag niet op de juiste wijze in, via het omgevingsloket, via ons postadres of via het e-mailadres omgevingsvergunning@edam-volendam.nl? En doet u dit niet mét het daarvoor vastgestelde formulier? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.

Aanvullingen op uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u uitsluitend aanleveren via het Omgevingsloket online (OLO) of mailen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl

Betreft uw aanvraag meerdere activiteiten en op één van die activiteiten is de uitgebreide procedure van toepassing? Dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing.

We behandelen uw aanvraag binnen acht weken. Wij mogen deze termijn één keer met maximaal zes weken verlengen.

Wat voegt u bij de aanvraag?

Zorg dat u alle stukken compleet en bij de hand heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Het kan zijn dat wij nog extra aanvullende gegevens van u vragen. Dit kan bijvoorbeeld als u voor meerdere activiteiten een vergunning nodig hebt. Welke gegevens dit zijn kunt u in het 'volledige overzicht' hieronder lezen. Documenten die u in ieder geval moet inleveren voor activiteit inrit/uitrit zijn:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • De locatie van de uitweg.
  • De afmeting van de uitweg.
  • de aanwezigheid van obstakels.

Een volledig overzicht van wat u moet indienen vindt u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangegeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.

Voor de uitwerking van bovenstaande punten adviseren wij u  een deskundig persoon/ bureau in te schakelen.

Wij raden u aan de aanvraag in een keer volledig in te dienen. Dit bespoedigt de procedure. Als u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor een inrit/uitrit vergunning bedraagt € 275,00.
Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening 2023.

Bezwaar en beroep

Zes weken bezwaar of beroep

Belanghebbenden hebben na verzending van de vergunning nog zes weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. 

Let op! Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.