Toerismebeleid

Voor rapporten zoals de toeristische visie of bezoekersprofielen verwijzen wij u naar de pagina regelgeving.

Ambitie

We ambiëren een kwaliteitsslag voor het toeristische product. Voor onze gehele gemeente geldt dat het huidige toeristische product verbeterd en/of vernieuwd kan worden. Dit heeft als doel het huidige aantal bezoekers te consolideren en daarnaast een andere type bezoeker te trekken. Dit willen we realiseren door in Edam, Volendam en in het poldergebied (Zeevang) een interessant, aantrekkelijk en kwalitatief goed toeristisch product en passend accommodatieaanbod te bieden. Het toeristische beleid dient daarbij als input voor (gebieds) visies, accommodatieontwikkelingen en bestemmingsplannen.

Daarnaast zetten we in op een betere (gerichtere) promotie van onze gemeente in Amsterdam, waar veel (individuele) bezoekers verblijven die geïnteresseerd zijn in cultuur-(historie). In het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien is de MRA-regio ingedeeld in zeven thema’s met zestien karakters. Wij vallen onder het thema Old Holland met hierbij behorende karakters Smalltown Harbours (Edam en Volendam) en Amsterdam Waterland (voormalig Zeevang).

Ook een intensievere regionale toeristische samenwerking met de gemeenten om ons heen speelt een belangrijke rol om deze kwaliteitsslag te kunnen maken, waarin spreiding van de bezoeker in tijd en ruimte, vergroten/verbinden van het aanbod in combinatie met een gebiedsgerichte promotieontwikkeling de basis zal zijn.