Tijdelijke woningen bij de Deimpt voor starters uit onze gemeente en bewoners van de Meermin

Vorige zomer heeft de regio Zaanstreek-Waterland 300 woonunits gekocht. Deze waren bedoeld om Oekraïense vluchtelingen in de regio op te vangen. De gemeente Edam-Volendam heeft het op zich genomen om 32 units in haar gemeente te plaatsen. Tien van deze units worden nu door De Wooncompagnie beschikbaar gesteld aan starters uit Edam-Volendam. Tien dubbele units worden ingezet voor vluchtelingengezinnen met kinderen uit Oekraïne die nu in de Meermin verblijven. De Meermin kan op deze wijze langzamerhand leeg worden gemaakt om uiteindelijk herontwikkeld te worden voor (permanente) woningbouw. Als de units niet meer nodig zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne, is het mogelijk deze units door de lokale woningbouwcorporaties in te zetten voor andere doelgroepen, maar niet voor asielzoekers en statushouders. Het terrein achter het voormalige politiebureau aan de Deimpt (aan de weg) in Volendam ziet de gemeente als een geschikte locatie om deze tijdelijke woningen te plaatsen.