Tijdelijke woningen bij de Deimpt voor starters uit onze gemeente en bewoners van de Meermin

Algemeen

Vorige zomer heeft de regio Zaanstreek-Waterland 300 woonunits gekocht. Deze waren bedoeld om Oekraïense vluchtelingen in de regio op te vangen. De gemeente Edam-Volendam heeft het op zich genomen om 32 units in haar gemeente te plaatsen. Tien van deze units worden nu door De Wooncompagnie beschikbaar gesteld aan starters uit Edam-Volendam. Tien dubbele units worden ingezet voor vluchtelingengezinnen met kinderen uit Oekraïne die nu in de Meermin verblijven. De Meermin kan op deze wijze langzamerhand leeg worden gemaakt om uiteindelijk herontwikkeld te worden voor (permanente) woningbouw. Als de units niet meer nodig zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne, is het mogelijk deze units door de lokale woningbouwcorporaties in te zetten voor andere doelgroepen, maar geen asielzoekers en statushouders. Het terrein achter het voormalige politiebureau aan de Deimpt (aan de weg) in Volendam ziet de gemeente als een geschikte locatie om deze tijdelijke woningen te plaatsen.

Locatiekeuze

We hebben voor deze plek gekozen omdat de locatie eigendom is van de gemeente. Daarnaast is deze plek geschikt omdat hier redelijk eenvoudig en snel de tijdelijke woningen geplaatst kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat de voorzieningen, zoals winkels en zorg, voor de bewoners van de tijdelijke woningen goed bereikbaar zijn.

Voorkant Deimpt
De Deimpt

Brandweerkazerne op de Deimpt uitgesteld

Omdat de gekozen locatie ons de kans geeft om voor een aantal jaren een kleine verlichting op de woningmarkt te geven, wordt de nieuwbouw van de brandweerkazerne uitgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe tijdelijke brandweerpost in Edam een aantal jaren langer in gebruik blijft dan de vijf jaar waarvoor nu een vergunning is verleend. Uitstel van het besluit leidt niet tot afstel van de bouw van een nieuwe, permanente kazerne. Op deze wijze biedt de gemeente een oplossing voor de verschillende opgaven. Het voormalige politiebureau aan de Deimpt, momenteel in gebruik als vergadercentrum voor de gemeente, blijft hiermee dus ook langer in gebruik.

Vervolg

Om de tijdelijke woningen te kunnen plaatsen moeten nog een aantal zaken gebeuren. Zoals het aanvragen van een tijdelijke omgevingsvergunning en het verlengen van de vergunning voor de tijdelijke brandweerkazerne Edam. Ook dient het actieterrein van de Deimpt gereed gemaakt te worden voor de units en worden er extra parkeerplaatsen aangelegd. Op zijn vroegst kunnen de woonunits rond de bouwvak geplaatst worden. Daarna worden het terrein en de woningen ingericht.

Locatie woonunits Deimpt
Locatie woonunits Deimpt

Woningnood

De woningnood in Edam-Volendam is hoog en blijft de komende jaren hoog. Het bouwen van nieuwe woningen in de komende jaren gaat daarbij helpen. Zoals bijvoorbeeld in De Lange Weeren en op andere plekken in onze gemeente. Maar het is en blijft lastig om snel aan een woning te komen. De nood is met name hoog voor de groep die met spoed een woning nodig heeft, zoals alleenstaanden na een scheiding en jongeren. Maar ook voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Daarnaast is het nog steeds oorlog in Oekraïne. Vrede lijkt nog heel ver en nog steeds zijn mensen op de vlucht. Ook voor deze groep zijn opvangplekken nodig waar zij voor langere tijd kunnen wonen. Alle gemeenten kampen met deze opgaven.

Inloopbijeenkomst

Voor omwonenden en bedrijven was er een inloopbijeenkomst op maandag 20 maart. De bijeenkomst was in De Deimpt in Volendam. Daar konden vragen worden gesteld. De antwoorden hierop vindt u door te klikken op de link hieronder.

deimpt units
Voorbeeld woonunits Deimpt

Vergunning; 19 februari

De vergunning voor het plaatsen wooneenheden op de Deimpt in Volendam is afgegeven. De te plaatsen eenheden bij het voormalige politiebureau zijn de eerste locatie om gevluchte Oekraïense gezinnen uit de Meermin te huisvesten. Met het rondkomen van de vergunning voor de Deimpt kunnen nu de stappen worden gezet voor het plaatsen van de eenheden. De verwachting is dat voor de zomer de eerste bewoners uit de Meermin hun intrek nemen in de wooneenheden op de Deimpt.

Afspraken omwonenden

De vergunning van de eenheden is voor twee jaar afgegeven. Met de omwonenden van de Deimpt is afgesproken dat: 

  • Er 20 (dubbele) eenheden (10 woningen) worden geplaatst;
  • Dat de eenheden geen functie vervullen als sociale huurwoning;
  • De vergunning van de eenheden voor twee jaar wordt afgegeven. En dat het college daarna over het vervolg van de eenheden opnieuw overweegt;
  • De eenheden in eigendom van de gemeente blijven;
  • En dat de eenheden alleen ingezet worden voor de plaatsing van Oekraïense gezinnen die momenteel in de Meermin verblijven.

160 inwoners

Omdat de Meermin in Edam eind 2024 leeggemaakt moet worden vanwege nieuwbouw, worden de komende periode diverse locaties onderzocht om de vluchtelingen uit de Meermin te plaatsen. De gemeente wil de inwoners op meerdere locaties in de hele gemeente huisvesten. Er wordt nog voor ongeveer 160 Oekraïense inwoners van de Meermin plek gezocht.

Vergunning

De vergunning is in te zien op Overheid.nl.