Subsidie Edam-Volendam

Wij ondersteunen veel initiatieven en activiteiten die ten goede komen aan onze inwoners. Dit doen wij onder andere door het verstrekken van subsidies. U vindt hier alles over het subsidiebeleid van de gemeente Edam-Volendam.

Wilt u subsidie aanvragen? Lees dan goed de subsidieregeling door.

Subsidieregelingen

Onze gemeente kent zeven subsidieregelingen. Deze hebben wij opgesteld voor  een aantal specifieke onderwerpen. We geven hiermee een  duidelijke richtlijn aan waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Het is de wettelijke grondslag op basis waarvan de subsidie wordt verstrekt. Een subsidieregeling kan op sommige punten afwijken van de bepalingen in de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam. Alle regelingen vindt u hieronder:

Subsidiebeleid en -nota's

Meer informatie over het subsidiebeleid van onze gemeente vindt u in de nota subsidiebeleid Edam-Volendam op onze webpagina regelgeving. Hier vindt u ook onze overige subsidieregelingen. 

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan de algemene bepalingen over subsidie. Hierin is gedefinieerd wat subsidie is en wat niet en welke algemene speelregels altijd gelden voor subsidiëring.

De uitgangspunten van ons subsidiebeleid zijn samen met de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht over subsidie door ons vertaald naar lokale regels voor de subsidieverlening. Deze zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Edam-Volendam (Asv) (link naar de Asv), ook te vinden op onze webpagina regelgeving.

Beleidsnota's

De gemeenteraad stelt verschillende beleidsnota's vast, waarin het beleid staat beschreven. De nota’s geven uitleg over de doelen en resultaten die de raad wil realiseren. U vindt deze nota's op de webpagina regelgeving.

Vragen

Heeft u vragen? Bel of e-mail dan naar de sectie Ontwikkeling en Projecten via (0299) 398 398 of via info@edam-volendam.nl.