Sportaccommodaties huren

Algemeen

Er zijn meerdere sportaccommodaties in onze gemeente. We verhuren deze aan sportverenigingen en aan iedereen die deze zalen wil huren voor een activiteit. Bijvoorbeeld voor bedrijfssportwedstrijden of toernooien. U kunt een sporthal, sportzaal of gymnastieklokaal huren voor een of meerdere keren. Een verhuurcontract loop van augustus tot en met juli. Tussentijds kunt u ook een sporthal of gymnastieklokaal huren.

Aanvragen huur sportaccommodatie

U kunt met het formulier hierboven een aanvraag doen om een sportaccommodatie te huren. Bij een incidentele aanvraag kan dit ook telefonisch. Structurele aanvragen kunt u ook indienen via de link hierboven. Maar dit kan ook per brief (adres zie hieronder).

Bij incidentele aanvragen

U wilt eenmalig een sportaccommodatie huren. Dit doet u via het formulier bovenaan deze pagina, telefonisch of per brief. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk en kijken of de gewenste sportruimte vrij is.  Als deze vrij is, krijgt u een reserveringsbevestiging. Ook krijgt u meteen een factuur. 

Bij structurele aanvragen

Wilt u regelmatig een sporthal, sportzaal of gymnastieklokaal huren? Dan moet u dit aanvragen voor 1 mei. Dit kan schriftelijk of door het formulier in te vullen bovenaan deze pagina. 

We verwerken alle aanvragen in een rooster. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de opgegeven voorkeuren. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan hoort u voor 1 augustus of uw aanvraag akkoord is. Het kan voorkomen dat de ruimte die u heeft aangevraagd niet beschikbaar is. Wij adviseren dan een andere dag, tijd en/of ruimte. 

Ieder jaar krijgen de huurders een e-mail. Daarin vragen wij of zij een nieuwe aanvraag willen indienen. En of ze dit voor 1 mei willen doen. Na 1 mei stellen wij een concept jaarrooster op. Huurders ontvangen het definitieve rooster in juli. Huurders krijgen bij structurele verhuur per kwartaal een factuur.

Aanvragen per brief

U kunt uw aanvraag ook per brief indienen. Stuur uw aanvraag met uw naam en adres naar:

Gemeente Edam-Volendam
Sectie Ontwikkeling en Projecten
Postbus 180
1130 AD  Volendam

Vergeet u niet de gewenste accommodatie en tijdstip van huren te vermelden?

Uitgangspunten voor verhuur

We beschikken over een aantal binnen- en buitensportaccommodaties. U kunt alleen de binnensportaccommodaties, zoals sporthallen, sportzaal en gymnastieklokalen huren. De accommodaties worden incidenteel (per halfuur en per uur) of structureel verhuurd. Structureel betekent dat u een accommodatie huurt voor de periode van een jaar en op vaste tijden.
Voor het goedkeuren van aanvragen gelden een aantal uitgangspunten. Deze zijn vastgesteld op 18 februari 2010 door de gemeenteraad en staan in de Sportnota 2010-2012 :

  • Een structurele aanvraag gaat voor een incidentele aanvraag.
  • De huurder heeft geen aanspraak op “verkregen rechten“ in voorgaande jaren.
  • Verenigingen hebben voorrang op particuliere gebruikers.
  • Wedstrijdsport gaat voor recreatiesport.
  • Wedstrijd gaat voor training.
  • Verenigingsjeugd heeft voorrang (tot 20.00 uur).
  • Ieder jaar moet opnieuw een aanvraag worden ingediend bij de sectie Ontwikkeling en Projecten (sport).

Als u een sportaccommodatie wilt huren, sluiten we een contract af. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst. Regels hierover zijn te vinden in het Algemeen Burgerlijk Wetboek.

Bezwaar en beroep

Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

Tarieven, huurvoorwaarden en sportnota

Op onze pagina regelgeving vindt u de actuele tarieven voor de sportaccommodaties, de algemene huur- en gebruiksvoorwaarden en de sportnota.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Bel dan naar de sectie Ontwikkeling en Projecten via (0299)398 398. U kunt uw vraag ook mailen naar info@edam-volendam.nl