Scholen, nieuwbouw en projectontwikkeling

In onze gemeente zijn twee locaties van scholen in ontwikkeling om woningbouw te creëren. En twee scholen worden herbouwd, waarvan een op een andere locatie.

Nieuwbouw Vincentius school

De St. Vincentiusschool wordt nieuw gebouwd op de plek van de oude Zuidwester school aan de W. Tholenstraat.

De bouw verloopt voorspoedig. Als alles volgens planning verloopt opent de school na de zomervakantie 2021 zijn deuren!

St. Vincentiusschool in de Meidoornstraat Volendam

Botterschool

In 2020 is het planproces opgestart om tot de ontwikkeling van de locatie te komen. De ontwikkelaar is bezig het ontwerp te vervolmaken waarbij de omgeving wordt betrokken. Bedoeling is hier grondgebonden huurwoningen in het middensegment te realiseren. Omwonenden zijn geïnformeerd door twee participatiebijeenkomsten.

De verwachting is dat in juni 2022 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Bouwproject Botterschool

Kraaiennest

In 2020 is het planproces gestart om tot de ontwikkeling van de locatie te komen aan het Tunnelpad in Oosthuizen. De koop- en anterieure overeenkomst is gesloten. En de gemeenteraad heeft de grondexploitatie vastgesteld.

De ontwikkelaar heeft het ontwerp afgerond en de aanvraag omgevingsvergunning en een nieuw bestemmingsplan ingediend voor een gecoördineerde besluitvorming door de gemeente. Bedoeling is de locatie te herontwikkelen naar 10 starterswoningen en 18 doorstroomwoningen.

De verwachting is dat in augustus 2021 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Kraainnest

Nieuwbouw Meester Hayeschool Beets

Op 14 maart 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw voor OBS Meester Haye.  Het project omvat de realisatie van een nieuwe school voor 47 leerlingen. De school wordt gebouwd op het huidige kavel.

Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Naar aanleiding van het schetsontwerp heeft de eerste participatie plaatsgevonden. Het schoolbestuur heeft het schetsontwerp verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp wordt ruimtelijk en financieel getoetst.

Na vaststelling door het college vindt er weer participatie plaats om het voorlopig ontwerp door te ontwikkelen naar een definitief ontwerp.