Rioolverstopping

Algemeen

Kijk bij een verstopt riool goed waar de verstopping zit. Gaat het om de afvoer van regenwater in uw straat of het vuilwaterriool buiten de erfgrens? En zit de verstopping dus in gemeentegrond? Meld het direct bij ons via onze meldingenapp of het onderstaande formulieren. U kunt ons ook bellen op (0299) 398 398. Wij herstellen de verstopping. U betaalt niets. Bij huurwoningen heeft vaak de huurstichting/woningbouwvereniging een eigen aannemer om riolen te reinigen.

Verstopping in gemeentegrond

Beheer van het rioolstelsel door de gemeente

  • Het onderhoud van de gemeentelijke riolering is geregeld in een onderhoudsplan. In dit plan is opgenomen hoe vaak de reinigingsdienst de kolken in een straat leegzuigt.
  • Bij verstopping zuigt de riooldienst de straatkolk leeg of spuit het hoofdriool door, los van het onderhoudsschema. Dit vermindert de overlast en voorkomt schade aan het wegdek.

Beheer door derden

De gemeente beheert niet alle paden en wegen die openbaar toegankelijk zijn. Met name achterpaden in woonwijken zijn meestal van de eigenaar van het woningblok. Als in deze achterpaden straatkolken zijn aangebracht, is het onderhoud van deze straatkolken in handen van de eigenaar van het woningblok.

Verstopping op eigen terrein

Graaf eerst het ontstoppingsstuk vrij. Dit zit op de plek waar uw eigen afvoerleiding overgaat op de riolering van de gemeente. Heeft u geen ontstoppingsstuk? Dan moet u ervoor zorgen dat u deze zelf laat plaatsen.

Heeft u het ontstoppingsstuk geopend? Dan kunt u nu nagaan waar de verstopping zit. Zit de verstopping in de gemeentelijke riolering? Dan lost de gemeente het probleem op.

Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan schakelt u zelf een bedrijf in. U betaalt zelf de kosten.