Rekenkamer

Op grond van de Wet versterking decentrale rekenkamers is op 1 januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer ingesteld. Raadsleden of fractieleden mogen geen lid meer zijn van de rekenkamer. Voor onze gemeente betekent dit dat er geen rekenkamercommissie meer is. Er is een nieuwe rekenkamer en met drie nieuwe externe leden (waaronder de voorzitter).

Functie rekenkamer

De rekenkamer laat onderzoek doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Het onderzoek is gericht op feiten, onafhankelijk, vrij van politieke nuancering, oplossingsgericht en primair gericht op het leren naar de toekomst.  De rekenkamer is een hulptroep van de raad, maar vooral ook een stevig instrument voor de uitoefening van de controlerende taak van de raad. De rekenkamer is er voor het versterken van de positie van de raad, maar zij staat niet direct in dienst van de raad. De rekenkamer kiest in principe zelf waarnaar zij onderzoek doet. Onderzoeksonderwerpen worden uiteraard wel met de raad afgestemd. Deze staan op een groslijst.

Bekijk ook deze animatie over wat de rekenkamer is en wat het precies doet.
Bron: Nederlandse vereniging voor rekenkamers

Samenstelling rekenkamer

  • De heer P.M. (Pim) Bliek (voorzitter, tevens lid)
  • De heer R. (Rob) Duijker (lid)
  • De heer N. (Nick) Hendriks (lid)

De rekenkamer wordt geadviseerd en ondersteund vanuit de griffie door A. (Annemarieke) de Boer. 

Contactgegevens

Secretaris rekenkamer
Postbus 180
1130 AD Volendam
Mailadres: a.de.boer@edam-volendam.nl 

Werkwijze rekenkamer

De kaders waarbinnen de rekenkamer werkt zijn vastgelegd in een verordening, een reglement en een onderzoeksprotocol.