Reinigingsrechten

Algemeen

U betaalt reinigingsrechten voor het brengen of laten ophalen van uw bedrijfsafval.

Reinigingsrechten bedrijven

Bedrijven kunnen hun bedrijfsafval laten ophalen door ons. Ze kunnen het afval ook zelf aanbieden bij het vuil- of visinzamelstation van de gemeente. Bedrijven betalen hiervoor een vergoeding, het Reinigingsrecht. De tarieven zijn opgenomen in de verordening Reinigingsrechten.

Overzicht met de tarieven 2023

Ophalen bedrijfsafval 2023

Voor een hoeveelheid op jaarbasis    

Normaal afval

Zwaar afval

Van minder dan 1 m3 € 110,40 €220,80

Van 1 t/m 5 m3

€ 384,15

€768,30

Van 6 t/m 10 m3                                            

€ 576,20

€1.152,40

Van 11 t/m 15 m3

€ 1.080,35

€2.160,70

Van 16 t/m 20 m3

€ 1.386,40

€2.772,80

Van meer dan 20 m3 per m3 € 69,30 €138,60


Wegbrengen van uw bedrijfsafval

 

Voor een hoeveelheid op jaarbasis    

Normaal afval

Zwaar afval

4.1.2.1 Van minder dan 1 m3 € 110,40 €220,80
4.1.2.2

Van 1 t/m 5 m3

€ 384,15

€768,30

4.1.2.3

Van 6 t/m 10 m3                                            

€ 576,20

€1.152,40

4.1.2.4

Van 11 t/m 15 m3

€ 1.080,35

€2.160,70

4.1.2.5

Van 16 t/m 20 m3

€ 1.386,40

€2.772,80

4.1.2.6. Van meer dan 20 m3 normaal afval: het tarief voor normaal afval als bedoeld onder 4.1.2.5 verhoogd met €21,20 per m3 voor de hoeveelheid boven de 20 m3    
4.1.2.7

Van meer dan 20 m3 zwaar afval:
het tarief voor zwaar afval als bedoeld onder 4.1.2.5 verhoogd met €42,45 per m3 voor de hoeveelheid boven de 20 m3

   

Ophalen/ wegbrengen van uw bedrijfsafval 2022
 

Voor een hoeveelheid op jaarbasis    

Normaal afval

Zwaar afval

4.1.2.1 Van minder dan 1 m3 € 107,70 €215,40
4.1.2.2

Van 1 t/m 5 m3

€ 374,80

€749,60

4.1.2.3

Van 6 t/m 10 m3                                            

€ 562,15

€1.124,30

4.1.2.4

Van 11 t/m 15 m3

€ 1.054,00

€2.108,00

4.1.2.5

Van 16 t/m 20 m3

€ 1.352,60

€2.705,20

4.1.2.6

Van meer dan 20 m3 normaal afval: het tarief voor normaal afval als bedoeld onder 4.1.2.5 verhoogd met €20,90 per m3 voor de hoeveelheid boven de 20 m3

   
4.1.2.7

van meer dan 20 m3 zwaar afval:
het tarief voor zwaar afval als bedoeld onder 4.1.2.5 verhoogd met €41,80 per m3 voor de hoeveelheid boven de 20 m3

   

De bedragen genoemd onder 4.1.1 en 4.1.2 zijn exclusief omzetbelasting. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een m3 als een volle m3 aangemerkt.

De bedragen genoemd onder 4.1.1 en 4.1.2 zijn exclusief omzetbelasting. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een m3 als een volle m3 aangemerkt.

Verordening met tarieven Reinigingsrechten Edam-Volendam 2023

Voor de toepassing van de verordening gaat het om:

  • a. normaal bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarvan het gemiddelde gewicht minder dan 175 kilogram per m³ bedrijfsafval bedraagt.
  • b. zwaar bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarvan het gemiddelde gewicht meer dan 175 kilogram per m³ bedrijfsafval bedraagt (geperst of gemalen afval).

Contact

Wilt u meer informatie over het laten ophalen of wegbrengen van uw bedrijfsafval? Neem dan contact op met sectie Operationele taken en Ondersteuning Civiel op (0299) 398 398 of ow-info@edam-volendam.nl.