Onroerendezaakbelasting (OZB)

Algemeen

De onroerendezaakbelasting is een belasting die wordt berekend over de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Bent u eigenaar van een woning dan ontvangt u een aanslag. Bij bedrijfspanden ontvangt zowel de eigenaar als de gebruiker een aanslag.

Kopie aanslag

U kunt bij ons een (formeel) kopie van de aanslag van uw onroerend goed krijgen (eigen grond, woning of ander soortig pand). U kunt een dergelijk formeel kopie bijvoorbeeld nodig hebben voor een woningverkoop.

Belastingloket bedrijven

Belastingloket particulieren

Hoogte van uw aanslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw object. De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw bepaald en aan u bekendgemaakt. De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Tarieven OZB 2024

De tarieven voor 2024 zijn:

  • Eigenaar woning: 0,0725% van de WOZ-waarde
  • Eigenaar niet-woning: 0,1835% van de WOZ-waarde
  • Gebruiker niet-woning: 0,1463% van de WOZ-waarde

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Lees dan hier hoe u bezwaar kunt maken.