Ondersteuning voor ouderen, mensen met een beperking en andere hulpbehoevenden (Wmo)

Heeft u hulp bij het huishouden nodig, een scootmobiel of een woonvoorziening zoals een traplift? Of heeft u ondersteuning nodig bij de dagelijkse gang van zaken? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan telefonisch contact met ons op via (0299) 398 398 en vraag naar Team Wmo. Of doe hieronder een melding.

Melding doen

Soms kunt u zelf iets veranderen aan uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp door bijvoorbeeld een indicatie toe te kennen of een hulpmiddel. Hieronder vindt u een overzicht van hulpmiddelen en voorzieningen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Neemt u hiervoor telefonisch contact op, mail ons of doe hierboven een melding.

Welke voorzieningen en hulpmiddelen zijn er?

Het kan zijn dat deze lijst niet compleet is. Dit komt omdat de Wmo een kaderwet is en zo veel mogelijk inzet op maatwerk. Dit houdt in dat er uitzonderingssituaties bestaan of dat er veranderingen zijn in de samenleving of op het gebied van wet- en regelgeving.

Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen

Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen

Bent u niet meer in staat om uw huishouden zelf te doen (bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat u slecht ter been bent)? Dan kunt u huishoudelijke hulp aanvragen. De consulent gaat samen met u na of er huishoudelijke hulp nodig is, en hoeveel hulp er nodig is.

Een woonvoorziening is bijvoorbeeld een drempelhulp, speciale douchestoel of keukenaanpassing. Heeft u een aanpassing nodig in uw woning zoals een traplift of een toilet met spoel- en föhninstallatie? U kunt dan een melding maken in het kader van de Wmo. 

Hebt u voor langere tijd of permanent een rolstoel nodig? Dan kunt u deze aanvragen via de Wmo. Het eerste half jaar kunt u deze rolstoel lenen via een thuiszorgwinkel. Na ongeveer vier maanden doet u dan een melding bij de Wmo. Bij een blijvende beperking of een aangepaste rolstoel kunt u direct een melding doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een duwrolstoel, een elektrische rolstoel of een sportrolstoel. 

Wij zijn in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor het vervoer van 25 kilometer vanaf uw huisadres. Ondervindt u beperkingen met betrekking tot het bereiken van uw bestemmingen? Dan kunt u mogelijk aanspraak doen op het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV). Dit is een soort taxi-regeling. Voor het reizen met het AOV heeft u een indicatie nodig. 

Als u problemen heeft bij het verplaatsen in uw directe omgeving kan mogelijk een scootmobiel of driewielfiets een uitkomst voor u zijn. In de directe omgeving kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de 60+ bus. Hier heeft u geen indicatie voor nodig.

U wilt uw dag op een zinvolle manier indelen en sociale contacten opbouwen en onderhouden. Mogelijk dat dit u zelf niet lukt door uw leeftijd, ziekte of een beperking. Dagbesteding is dan mogelijk een goede keuze voor u. Dagbesteding is soms ook mogelijk om mantelzorger(s) te ontlasten. Het kan daarnaast een tijdelijke oplossing zijn als u op een wachtlijst staat voor een plaats in een verpleeghuis. Dagbesteding biedt activiteiten en is onder andere gericht op activering, beweging, contacten, een zinvolle invulling van de dag en het voorkomen van vereenzaming. Zo nodig krijgt u vervoer van en naar de dagbesteding vergoed. Uw zorgaanbieder regelt het vervoer dan voor u.  

Vindt u het moeilijk om contact te leggen met anderen? Of om uw dagelijkse activiteiten te regelen? Dan kunt u daar mogelijk begeleiding voor krijgen. Een begeleider of coach geeft u praktische en sociale hulp zodat u zelfstandig kunt (blijven) leven. Individuele begeleiding is een-op-een-ondersteuning. Een begeleider geeft u hierbij persoonlijke ondersteuning. U krijgt mogelijk begeleiding bij de opvoeding, het indelen van de dag, het leggen van contact met mensen in de omgeving, het verminderen van gedragsproblemen, enzovoort.

Zorgt u langdurig en intensief voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het betreft hier geen alledaagse zorg, maar zorg die wordt verleend, omdat dat door omstandigheden nodig is. Bent u overbelast door de zorg voor een naaste? Neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket via (0299) 398 398.

Wat gebeurt er na mijn melding?

Nadat u uw melding heeft ingediend ontvangt u per post een ontvangstbevestiging van ons. Een van onze consulenten neemt vervolgens telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Denkt u bijvoorbeeld aan een afspraak voor het maken van een huisbezoek. Dit noemen wij het keukentafelgesprek. Wanneer u bekend bent bij ons (door eerder contact) is soms een telefonische intake al voldoende.

Hulp nodig? Maak gebruik van een onafhankelijke cliëntondersteuner

Heeft u hulp nodig bij het verwoorden van uw hulpvraag of vindt u het fijn dat iemand aanwezig is bij het gesprek met de gemeente? U kunt altijd een familielid, vriend(in) of kennis meevragen naar een gesprek. Ook kunt u als inwoner van onze gemeente gebruik maken van de gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner kan u helpen bij het persoonlijk gesprek, als u daar behoefte aan heeft. De cliëntondersteuning is te bereiken op werkdagen van 09.30 tot 12.00 uur op (085) 016 24 20.

Eigen bijdrage

U bent mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd als uw aanvraag wordt toegekend.  Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) beoordeelt binnen drie maanden of u een eigen bijdrage en hoeveel u moet betalen. Ook hoort u dan hoe de betaling plaatsvindt en wanneer. U kunt de verschuldigde eigen bijdrage berekenen op hetcak.nl. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK. Zij zijn bereikbaar op (0800) 19 25 (gratis) of kijk op hetcak.nl.

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. We noemen dit ook wel het 'abonnementstarief'. Het abonnementstarief is vastgesteld op €19,- per maand. U betaalt geen abonnementstarief als:

  • U een gezamenlijk huishouden heeft en u - of uw partner – heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U alleen gebruik maakt van een rolstoel via de Wmo.
  • De Wmo-voorziening is verstrekt voor een kind onder de 18 jaar (uitzondering: woningaanpassingen).
  • Uw huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor de Wlz.
  • In alle andere gevallen betaalt u het Wmo abonnementstarief.

Persoonsgebonden budget en Zorg in natura

Meer informatie over de Wmo

Op het moment dat duidelijk is dat de gemeente u een voorziening of hulpmiddel toekent heeft u keuzevrijheid over de leveringsvorm. Het gaat hierbij om Zorg in natura (Zin) of via Persoonsgebonden budget (Pgb).

Bij 'Zin' krijgt u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig heeft via een organisatie of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. De gemeente heeft contracten met verschillende organisaties waaruit u kunt kiezen. Het voordeel hiervan is dat u zelf niets meer hoeft te regelen. Uw consulent verzorgt onder andere de administratie en het contact met de organisatie of leverancier. Daarnaast voorziet de gemeente contractueel in onderhoud, verzekering en reparatie.

Liever zelf regelen?

Wilt u liever zelf alles regelen? Dit is mogelijk met het Persoonsgebonden budget (Pgb). Met het Persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u een budget toegekend waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen. De administratie en randvoorwaarden vallen bij een PGB onder uw eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de rechten en plichten die bij een Pgb komen kijken.

Het budget wordt door de gemeente overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kiest zelf uw leverancier of zorgverlener en koopt daar ondersteuning in. Wij gaan wel na of de zorgverlener in staat is om de hulp, zorg of ondersteuning te bieden die nodig is. Onder bepaalde voorwaarden mag de zorgverlener ook iemand uit uw omgeving zijn.

Heeft u vragen over de rechten en plichten die komen kijken bij een Pgb? Wilt u meer informatie of heeft u een andere vraag over een Pgb? Neem dan contact met de Sociale Verzekeringsbank. Zij zijn bereikbaar op (030) 264 8200 of kijk op svb.nl.

Koopt u zorg en ondersteuning in met een Pgb (Persoons bebonden budget)? Dan is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van de zorg die u precies nodig heeft. Kijk daarom van tevoren welke mogelijkheden er zijn. Zorg dat u inzicht heeft in uw zorgvraag en –behoefte. En hoe u dit kunt verwoorden. U moet duidelijk kunnen beargumenteren waarom u juist die zorg en ondersteuning wilt inkopen met een Pgb. Sommige zorg en ondersteuning is er namelijk ook in natura. Bovendien mag u niet álle zorg met een Pgb inkopen. De regels hierover moet u zelf kunnen uitzoeken.

Als u de zorg en ondersteuning mag inkopen vanuit een Pgb, dan is het regelen van de zorgverlening de volgende stap. Welke zorg wilt u inkopen? Wie moet u bijvoorbeeld in dienst nemen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief? Ook dit moet u zelf gaan organiseren. U moet dus zelfstandig kunnen handelen. Met een Pgb bepaalt u de zorginkoop en wie de zorg verleent.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over de wmo

Wij vergoeden algemeen gebruikelijke voorzieningen waarschijnlijk niet. Dit zijn voorzieningen die niet speciaal zijn bedoeld voor mensen met een beperking. Deze voorzieningen zijn bijvoorbeeld bij een bouwmarkt verkrijgbaar en zijn niet veel duurder dan vergelijkbare producten. Voorbeelden hiervan zijn een verhoogde toiletpot, antislipmat, steunbeugels, badkamerrenovatie, eenhendel mengkranen, elektrische fiets en een eenvoudige douchestoel. De gemeente houdt hierbij rekening met uw persoonlijke situatie en draagkracht.

Nee, de gemeente verwijst bij tijdelijke situaties naar de thuiszorgwinkel. Denk bijvoorbeeld aan Medipoint, Vegro of Bodyfit Medical. Via uw zorgverzekeraar kunt u voor een periode van zes maanden gratis een rolstoel (of ander hulpmiddel) lenen. Een rolstoel kan na deze periode ook gehuurd worden tegen een vergoeding.

Ja, dit is mogelijk via de rolstoelpool. Deze zijn gevestigd in de verpleeghuizen in de gemeente. Het eenmalig lenen is ook mogelijk via een thuiszorgwinkel.

U wordt bij het ophalen van de rolstoel gevraagd een overeenkomst te tekenen. Voor het lenen van een rolstoel moet vijftig euro borg worden betaald. Als de rolstoel binnen het afgesproken termijn en in goede staat wordt geretourneerd, dan wordt de betaalde borg teruggegeven. Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met de receptie van het verzorgingshuis.

  • St. Nicolaashof: (0299) 398 200
  • De Meermin: (0299) 392 500
  • De Seevanck: (088) 559 5400

Waarschijnlijk hebben uw kennissen recht op Aanvullend Openbaar Vervoer op grond van de Wmo. Om een indicatie te krijgen om gebruik te maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer moet u tot de doelgroep behoren en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Neem hiervoor contact op met het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398.

Het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) is bedoeld voor het bezoeken van sociale contacten en activiteiten. Voor het vervoer naar het ziekenhuis of bezoek aan specialisten kunt u contact opnemen met u zorgverzekering. Mocht dit geen oplossing zijn, neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398.

Als u ouder bent dan 60 jaar mag u absoluut gebruik maken van de 60+ bus. Dit is een voorziening opgezet door vrijwilligers en rijdt door Edam en Volendam. U heeft hier geen indicatie voor nodig vanuit de gemeente. Voor een reservering of een vraagt belt u (06) 1642 9987.

Valys is speciaal vervoer voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Hier mag u alleen gebruik van maken als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen en aan een aantal voorwaarden voldoet. U moet een Valys-pas hebben om te kunnen reizen met Valys. U komt in aanmerking voor een pas als u een AOV-indicatie, een rolstoel, scootmobiel of een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente heeft. Heeft u deze voorzieningen niet, maar wilt u graag met de Valys reizen? Neem dan contact met ons op (0299) 398 398.

De gemeente levert alleen driewiel scootmobiels. Deze scootmobiels hebben een kortere draaicirkel en nemen minder ruimte in beslag. De vierwiel scootmobiels zijn breder waardoor sommige mensen in de problemen komen bij hun schuur of deuropening. Er is geen verschil in veiligheid als het gaat om een driewieler of vierwieler. Wilt u toch liever een vierwiel scootmobiel? Maak dit dan bespreekbaar met uw Wmo-consulent. U kunt dan kiezen voor een PGB. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het regelen van de aanschaf, verzekering en onderhoud.

U kunt meedoen met de activiteiten van de Singel of de PX, bijvoorbeeld de soos. U kunt ook contact opnemen met de Zonnebloem, Wonen Plus of het Wijksteunpunt. Deze drie organisaties hebben vrijwilligers in dienst die gezellig een kopje koffie komen drinken of een wandeling met u kunnen maken. Misschien vindt u het gezellig om mee te eten in het Sint Nicolaashof, ook daar bent u van harte welkom. Ga voor het aanbod naar de websites van deze aanbieders.

Zijn uw klachten ernstig? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

Dagbesteding wordt georganiseerd door een zorgorganisatie. Hier is een indicatie voor nodig om mee te doen. De begeleiders zijn professionals. De activiteiten van de Singel en PX zijn voor iedereen. De activiteiten staan onder leiding van vrijwilligers.

Ja. Voor de mantelzorgers wordt jaarlijks een dag georganiseerd. Deze dag is speciaal voor mantelzorgers waarbij zij in het zonnetje worden gezet. Het Wijksteunpunt regelt deze dag. U kunt uw gegevens doorgeven aan de mantelzorgondersteuner. U krijgt dan een uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorger.

Wijksteunpunt Meerwijk, Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP Edam, mailadres info@desmd.nl, telefoon: (0299) 391 507, maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur.

Neemt u dan contact op met het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398. We gaan met u in gesprek over uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden hierin. Neem altijd contact op met uw huisarts bij geestelijke en/of lichamelijke klachten.

De uren ondersteuning zijn afhankelijk van het aantal huisgenoten en de grootte van uw woning. Daarnaast wordt er gekeken welke huishoudelijke taken u – of uw netwerk –nog zelf kunt doen en welke taken overgenomen moeten worden. Het aantal uren ondersteuning is daarom afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw consulent zal aan de hand van uw persoonlijke situatie kunnen aangeven hoeveel uren ondersteuning u zult krijgen.

Helpen bij het doen van de boodschappen valt in principe niet onder het takenpakket van uw huishoudelijke hulp. Mogelijk biedt uw supermarkt een uitkomst. Vomar, Deen, PLUS en Dirk van den Broek zijn in de gemeente gevestigd. Zij bieden kant en klare maaltijden. Albert Heijn en Deen bezorgen tot in de keuken. Albert Heijn levert ook diepvries maaltijden. PLUS bezorgt alleen in Oosthuizen en Kwadijk. Mogelijk kunnen ook diensten van een vrijwilligersorganisatie een oplossing zijn. Mochten deze opties geen oplossingen bieden voor uw probleem, neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398.

Nee. Overname van het koken valt niet onder het takenpakket van uw huishoudelijke hulp. Er zijn verschillende aanbieders in de gemeente actief die maaltijden aan huis kunnen leveren, zoals Apetito, Uitgekookt, Food Connect, en meer.

Ja. Uw naasten moeten echter wel kunnen aantonen daadwerkelijk in staat te zijn de zorg te leveren. Zij moeten dus beschikken over de kennis, opleiding en/of ervaring om uw doelen te helpen behalen.