Ondersteuning voor ouderen, mensen met een beperking en andere hulpbehoevenden (Wmo)

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan telefonisch contact met ons op via (0299) 398 398 en vraag naar Team Wmo. Of doe hieronder een melding.

Melding doen

Soms kunt u zelf iets veranderen aan uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp door bijvoorbeeld een indicatie toe te kennen of een hulpmiddel. Hieronder vindt u een overzicht van hulpmiddelen en voorzieningen. Wij zoeken samen met u naar een oplossing.  U kunt ons bellen, mailen of hierboven een melding doen. 

Wilt u uw melding eerst voorbespreken? 

Leg dan contact met de frontoffice van team Wmo. Dit kan telefonisch via (0299) 398 398 of per e-mail naar wmo@edam-volendam.nl.

Welke voorzieningen en hulpmiddelen zijn er?

Het kan zijn dat deze lijst niet compleet is. Dit komt omdat de Wmo een kaderwet is en zo veel mogelijk inzet op maatwerk. Dit houdt in dat er uitzonderingssituaties bestaan, dat er veranderingen plaatsvinden in de samenleving of veranderingen zijn op het gebied van wet- en regelgeving.

Wmo

De Wmo is voor inwoners die door een langdurige beperking hun huishouden niet meer helemaal zelfstandig kunnen voeren. Of daardoor niet meer sociaal kunnen functioneren in de dagelijkse leefsituatie, zoals thuis en in relatie met vrienden en familie. Onder een langdurige beperking valt bijvoorbeeld ouder worden. Maar dat kan ook reuma, Parkinson, dementie of een andere beperking zijn.

Er wordt van u verwacht dat u altijd zoveel mogelijk zelf blijft doen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp in te schakelen van huisgenoten, buren of familie. Daaronder valt ook hulp van fysiotherapeuten of andere medische specialisten. Lukt het u met deze hulp ook niet meer? Dan kunt u bij ons aanvullende maatwerkvoorziening aanvragen.

Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen

Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen

Kunt u uw huis zelf niet meer goed schoonmaken? En lukt het ook niet met hulp van huisgenoten of familie? Dan kunt u hulp in de huishouding aanvragen. U blijft zelf altijd doen wat u kunt doen. Dit doet u óók op het moment dat de hulp bij u is. U maakt op dat moment dus samen schoon.

U kunt iets niet dat bijvoorbeeld uw overleden partner altijd deed? Het Wijksteunpunt  kan u verwijzen naar iemand die u leert hoe u het kunt doen.

Er zijn verschillende hulpmiddelen voor als u niet meer geheel zelfstandig kunt (trap-)lopen. Bijvoorbeeld een rollator, krukken, trippelstoel, rolstoel en traplift. Alleen de rolstoel en de traplift onder de Wmo-maatwerkvoorzieningen.  De overige voorzieningen zijn algemene gebruikelijke voorzieningen. De moet u zelf aanschaffen bij een thuiszorgwinkel als u dit nodig heeft. U kunt alleen een rolstoel en traplift aanvragen als u deze dagelijks nodig heeft. U kunt dit niet aanvragen als dit bedoeld is om te revalideren.

Hebt u voor langere tijd of permanent een rolstoel nodig? Dan kunt u deze aanvragen via de Wmo. Het eerste half jaar kunt u deze rolstoel lenen via een thuiszorgwinkel. Na ongeveer vier maanden doet u dan een melding bij de Wmo. Bij een blijvende beperking of een aangepaste rolstoel kunt u direct een melding doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een duwrolstoel, een elektrische rolstoel of een sportrolstoel. 

U moet zich in de directe woon-leefomgeving kunnen verplaatsen. Hierbij maakt u zoveel mogelijk gebruik van uw eigen netwerk of van algemeen gebruikelijke vervoersvoorzieningen. U kijkt dus eerst wat u zelf en samen met anderen kunt doen.  

Beweging
Bewegen helpt tegen gezondheidsklachten. Wij stimuleren daarom dat u zoveel mogelijk in beweging blijft. Het risico op onder andere hart- en vaatziekten, obesitas en mentale problemen neemt af. Ook blijft u door beweging langer zelfstandig en kunt u meedoen in de maatschappij.

Openbaar vervoer
U kunt dan ook gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook met een beperking is het openbaar vervoer steeds vaker goed te gebruiken. Vrijwel alle stations en voertuigen zijn aangepast voor mensen die doof, blind of slechtziend zijn. Een ook voor mensen die slecht ter been zijn, een rollator gebruiken of in een rolstoel zitten. Kunt u niet alleen reizen met OV? Dan kunt u in aanmerking komen voor een begeleiderskaart. Deze kunt u online aanvragen. 

Wilt u opnieuw leren reizen met het OV? Dan kunt u voor een bepaalde periode worden begeleid door een OV-coach. Bel of e-mail naar MEE Amstel en Zaan op (020) 3084 500 of Ov-coach@mee-az.nl.

Als u problemen heeft bij het verplaatsen in uw directe omgeving kan mogelijk een scootmobiel of driewielfiets een uitkomst voor u zijn. In de directe omgeving kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de 60+ bus en overig vrijwilligersvervoer (Wijksteunpunt, CBW, Wonenwelzijnplus). Hier heeft u geen indicatie voor nodig.

Maatwerk-vervoersvoorziening is aanvullend
Bovenstaande oplossingen voorzien niet altijd in uw vervoersbehoefte. Bij een langdurige beperking kunt u bij ons een aanvullende vervoersvoorziening aanvragen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden aanvullende vervoersvoorziening
U kunt alleen een vervoersvoorziening aanvragen voor sociaal-recreatief vervoer in uw woonomgeving. Onder sociaal-recreatief vervoer verstaan wij vervoer:

 • om boodschappen te doen
 • vrienden en familie te bezoeken
 • naar clubs en sociaal-culturele instellingen.
 • naar het ziekenhuis (bezoek en behandeling), (tand-)arts en fysiotherapeut.

Met ‘in de eigen woonomgeving’ bedoelen wij een straal van 25 kilometer rondom uw huis. Deze afstand sluit aan bij vervoersvoorziening Valys voor bovenregionaal vervoer. Die begint bij een afstand 25 kilometer. Voor meer informatie kijkt u op website van Valys

 • Voor vervoer van en naar werk of studie kunt u een beroep doen op de vervoersregeling van UWV.
 • Voor leerlingenvervoer en vervoer van of naar dagbesteding of jeugdhulp hebben wij aparte regelingen.
 • Met een indicatie Wlz-intramuraal valt het vervoer onder de Wlz.
 • Heeft u recht op zittend ziekenvervoer? Dan mag u voor vervoer van en naar het ziekenhuis (behandeling) géén gebruik maken van een door ons verstrekte vervoersvoorziening.

 

U wilt uw dag op een zinvolle manier indelen en sociale contacten opbouwen en onderhouden. Mogelijk dat dit u zelf niet lukt door uw leeftijd, ziekte of een beperking. Dagbesteding is dan mogelijk een goede keuze voor u. Dagbesteding is soms ook mogelijk om mantelzorger(s) te ontlasten. Het kan daarnaast een tijdelijke oplossing zijn als u op een wachtlijst staat voor een plaats in een verpleeghuis. Dagbesteding biedt activiteiten en is onder andere gericht op activering, beweging, contacten, een zinvolle invulling van de dag en het voorkomen van vereenzaming. Zo nodig krijgt u vervoer van en naar de dagbesteding vergoed. Uw zorgaanbieder regelt het vervoer dan voor u.  

Vindt u het moeilijk om contact te leggen met anderen? Of om uw dagelijkse activiteiten te regelen? Dan kunt u daar mogelijk begeleiding voor krijgen. Een begeleider of coach geeft u praktische en sociale hulp zodat u zelfstandig kunt (blijven) leven. Individuele begeleiding is een-op-een-ondersteuning. Een begeleider geeft u hierbij persoonlijke ondersteuning. U krijgt mogelijk begeleiding bij de opvoeding, het indelen van de dag, het leggen van contact met mensen in de omgeving, het verminderen van gedragsproblemen, enzovoort.

Zorgt u langdurig en intensief voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het gaat hier niet om alledaagse zorg, maar zorg die wordt verleend, omdat dat door omstandigheden nodig is. Bent u overbelast door de zorg voor een naaste? Neem dan contact op met de SMD in het Wijksteunpunt Meerwijk op  (0299) 391 507. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur

Kunt u niet (voldoende) geholpen worden door uw sociale netwerk? Dan kan een begeleider of begeleiding op dagbesteding u leren omgaan met uw beperking. Zo blijft u zelfstandig en kunt u mee blijven doen in de maatschappij. Dit hangt af van uw specifieke situatie.

In het wijksteunpunt (WSP) kunt u terecht voor informatie, advies en verwijzing. U vindt op dit moment een wijksteunpunt in Edam en in Oosthuizen. Binnenkort komt er nog een locatie bij in Volendam. In het WSP is een spreekkamer aanwezig om vertrouwelijke gesprekken te voeren over algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadswerk of met een onafhankelijk cliëntondersteuner. U kunt het hier ook melden als u zich zorgen maakt over andere inwoners. En u vindt hier informatie over mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk of vrijwilligershulp.

Buurthuiswerk

Buurthuiswerk bestaat uit zinvolle groepsactiviteiten die plezier brengen. Deze activiteiten dragen bij aan behoud en herstel van zelfredzaamheid en aan het vergroten van de samenkracht. Ook voorkomt en bestrijdt het eenzaamheid. En het draagt bij aan een gezonde leefstijl. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • Denksport
 • Samen koken en eten
 • Lotgenotencontacten
 • Schilderlessen
 • Fitness en valpreventie

Deelnemers van de groepsactiviteiten steunen elkaar zo goed als ze kunnen. Zij doen dit ook buiten de activiteiten om. 
Reablement is het herstel van zelfredzaamheid door (opnieuw) te leren wat je niet (meer) kunt. Recreatieve dagbesteding zijn zinvolle dagactiviteiten gericht op meer kwetsbare inwoners, zoals mensen met beginnende dementie. Reablement en recreatieve dagbesteding worden ingepast in de activiteiten. Of er worden speciaal activiteiten voor georganiseerd.

Buurthuiswerk wordt aangeboden in Edam, Volendam en Oosthuizen. In de toekomst ook in omliggende kernen.

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor inwoners uit de hele gemeente die tot de doelgroep behoren.

Algemeen gebruikelijke voorzieningen

Dit zijn voorzieningen die u zelf moet betalen. Hieronder vallen voorzieningen die: 

 • Niet specifiek bedoeld zijn voor personen met een beperking.
 • Beschikbaar zijn in de reguliere handel (inclusief webwinkels).
 • Een bijdrage leveren aan voldoende zelfredzaamheid en/of participatie. 
 • Betaalbaar zijn met een inkomen op minimumniveau.

Voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen

Woonvoorzieningen

 • verhoogd toilet
 • handgreep
 • robotstofzuiger
 • douchekop en glijstang
 • antislipvloer/coating bij nieuwbouw of renovatie
 • eenhendelmengkranen
 • thermostatische kranen
 • keramische- of inductiekookplaat
 • luchtbevochtiger en -ontvochtiger
 • wasdroger
 • automatische deuropeners voor garages
 • mobiele airco’s
 • drempelhulpen, voor zover niet bedoeld voor een zwaardere scootmobiel
 • losse toiletverhoger
 • eenvoudige toiletstoel
 • tweede toilet
 • sanibroyeur
 • douchecabine
 • douchezitje
 • losse niet-verrijdbare douchestoel
 • zonwering (inclusief elektrische bediening)
 • alarmering
 • pictogrammenbord of domotica in huis

Vervoersvoorzieningen

 • rollator
 • tandem
 • segway
 • bakfiets
 • fietskar voor kinderen
 • aanhangfiets
 • fiets met een lage instap, al of niet met elektrische trapondersteuning
 • fiets met hulpmotor
 • elektrische fiets
 • brommobiel [1] en de hieraan verbonden gebruikskosten
 • personenauto en de hieraan verbonden gebruikskosten
 • autoaccessoires zoals stuurbekrachtiging
 • elektrisch bedienbare ruiten, trekhaak, airconditioning in de auto
 • blindering in auto (folie)
 • trekhaken en aanhangers
 • kosten rijbewijs en APK
 • eenvoudige opklapbare scootmobiel uitsluitend bedoeld voor de korte afstanden

Diversen

 • kreuk-/strijkvrije kleding
 • glazenwasser
 • 2 x per jaar grote schoonmaak
 • boodschappendienst
 • maaltijdvoorziening
 • klussendienst
 • tuinonderhoud
 • kinderopvang
 • gastouder
 • gezelschap of ondersteuning door vrijwilliger
 • financieel-administratieve ondersteuning
 • activiteiten zoals computercursus of taalles
 • hondenuitlaatservice
 • ophogen tuin/bestrating bij verzakking
 • crèche

[1] De Canta is niet hetzelfde als de brommobiel. De Canta is een gesloten buitenwagen die niet harder kan dan 45 km per uur. Er gelden aparte (verkeers-)regels voor. Alleen bij medisch advies kan een buitenwagen kunt u in aanmerking komen voor een buitenwagen.

Wat gebeurt er na mijn melding?

Nadat u uw melding heeft ingediend, ontvangt u per post een ontvangstbevestiging van ons. Een van onze consulenten neemt vervolgens telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Denkt u bijvoorbeeld aan een afspraak voor het maken van een huisbezoek. Dit noemen wij het keukentafelgesprek. Wanneer u bekend bent bij ons (door eerder contact) is soms een telefonische intake al voldoende.

Hulp nodig? Maak gebruik van een onafhankelijke cliëntondersteuner

Heeft u hulp nodig bij het verwoorden van uw hulpvraag of vindt u het fijn dat iemand aanwezig is bij het gesprek met ons? U kunt altijd een familielid, vriend(in) of kennis meevragen naar een gesprek. Ook kunt u als inwoner van onze gemeente gebruik maken van de gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning.

De onafhankelijke cliëntondersteuner ondersteunt op uw verzoek bij het regelen of verkrijgen van passende zorg. Onafhankelijk houdt in dat de cliëntondersteuner niet bij ons of een zorgaanbieder werkt. Hij/zij laat zien wat de mogelijkheden zijn. En zoekt uit wat voor u de beste stap is. Alles is gericht op uw belang. 

Centrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Wilt u contact opnemen met de cliëntondersteuner? Bel of e-mail dan naar Centrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning op (085) 016 24 20 of  info@centrumoco.nl.  Zij zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.0 uur. Meer informatie vindt u op de website van Centrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning. U kunt ons bereiken via het Wijksteunpunt.

Eigen bijdrage

U bent mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd als uw aanvraag wordt toegekend.  Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) beoordeelt binnen drie maanden of u een eigen bijdrage moet betalen. En als dit het geval is, hoeveel u dan zelf moet betalen. Ook hoort u dan hoe de betaling plaatsvindt en wanneer. U kunt de verschuldigde eigen bijdrage berekenen op hetcak.nl. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK. Zij zijn bereikbaar op (0800) 19 25 (gratis) of kijk op hetcak.nl.

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. We noemen dit ook wel het 'abonnementstarief'. Het abonnementstarief is vastgesteld op € 20,60 per maand. U betaalt geen abonnementstarief als:

 • U een gezamenlijk huishouden heeft en u - of uw partner – heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U alleen gebruik maakt van een rolstoel via de Wmo.
 • De Wmo-voorziening is verstrekt voor een kind onder de 18 jaar (uitzondering: woningaanpassingen).
 • Uw huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor de Wlz.
 • In alle andere gevallen betaalt u het Wmo abonnementstarief.

Persoonsgebonden budget en Zorg in natura

Meer informatie over de Wmo

Op het moment dat duidelijk is dat de gemeente u een voorziening of hulpmiddel toekent heeft u keuzevrijheid over de leveringsvorm. Het gaat hierbij om Zorg in natura (Zin) of via Persoonsgebonden budget (Pgb).

Bij 'Zin' krijgt u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig heeft via een organisatie of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. De gemeente heeft contracten met verschillende organisaties waaruit u kunt kiezen. Het voordeel hiervan is dat u zelf niets meer hoeft te regelen. Uw consulent verzorgt onder andere de administratie en het contact met de organisatie of leverancier. Daarnaast voorziet de gemeente contractueel in onderhoud, verzekering en reparatie.

Liever zelf regelen?

Wilt u liever zelf alles regelen? Dit is mogelijk met het Persoonsgebonden budget (Pgb). Met het Persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u een budget toegekend waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen. De administratie en randvoorwaarden vallen bij een PGB onder uw eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de rechten en plichten die bij een Pgb komen kijken.

Het budget wordt door de gemeente overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kiest zelf uw leverancier of zorgverlener en koopt daar ondersteuning in. Wij gaan wel na of de zorgverlener in staat is om de hulp, zorg of ondersteuning te bieden die nodig is. Onder bepaalde voorwaarden mag de zorgverlener ook iemand uit uw omgeving zijn.

Heeft u vragen over de rechten en plichten die komen kijken bij een Pgb? Wilt u meer informatie of heeft u een andere vraag over een Pgb? Neem dan contact met de Sociale Verzekeringsbank. Zij zijn bereikbaar op (030) 264 8200 of kijk op svb.nl.

Koopt u zorg en ondersteuning in met een Pgb (Persoons bebonden budget)? Dan is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van de zorg die u precies nodig heeft. Kijk daarom van tevoren welke mogelijkheden er zijn. Zorg dat u inzicht heeft in uw zorgvraag en –behoefte. En hoe u dit kunt verwoorden. U moet duidelijk kunnen beargumenteren waarom u juist die zorg en ondersteuning wilt inkopen met een Pgb. Sommige zorg en ondersteuning is er namelijk ook in natura. Bovendien mag u niet álle zorg met een Pgb inkopen. De regels hierover moet u zelf kunnen uitzoeken.

Als u de zorg en ondersteuning mag inkopen vanuit een Pgb, dan is het regelen van de zorgverlening de volgende stap. Welke zorg wilt u inkopen? Wie moet u bijvoorbeeld in dienst nemen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief? Ook dit moet u zelf gaan organiseren. U moet dus zelfstandig kunnen handelen. Met een Pgb bepaalt u de zorginkoop en wie de zorg verleent.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over de wmo

Wij vergoeden algemeen gebruikelijke voorzieningen waarschijnlijk niet. Dit zijn voorzieningen die niet speciaal zijn bedoeld voor mensen met een beperking. Deze voorzieningen zijn bijvoorbeeld bij een bouwmarkt verkrijgbaar en zijn niet veel duurder dan vergelijkbare producten. Voorbeelden hiervan zijn een verhoogde toiletpot, antislipmat, steunbeugels, badkamerrenovatie, eenhendel mengkranen, elektrische fiets en een eenvoudige douchestoel. De gemeente houdt hierbij rekening met uw persoonlijke situatie en draagkracht.

Nee, de gemeente verwijst bij tijdelijke situaties naar de thuiszorgwinkel. Denk bijvoorbeeld aan Medipoint, Vegro of Bodyfit Medical. Via uw zorgverzekeraar kunt u voor een periode van zes maanden gratis een rolstoel (of ander hulpmiddel) lenen. Een rolstoel kan na deze periode ook gehuurd worden tegen een vergoeding.

Ja, dit is mogelijk via de rolstoelpool. Deze zijn gevestigd in de verpleeghuizen in de gemeente. Het eenmalig lenen is ook mogelijk via een thuiszorgwinkel.

U wordt bij het ophalen van de rolstoel gevraagd een overeenkomst te tekenen. Voor het lenen van een rolstoel moet vijftig euro borg worden betaald. Als de rolstoel binnen het afgesproken termijn en in goede staat wordt geretourneerd, dan wordt de betaalde borg teruggegeven. Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met de receptie van het verzorgingshuis.

 • St. Nicolaashof: (0299) 398 200
 • De Meermin: (0299) 392 500
 • De Seevanck: (088) 559 5400

Waarschijnlijk hebben uw kennissen recht op Aanvullend Openbaar Vervoer op grond van de Wmo. Om een indicatie te krijgen om gebruik te maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer moet u tot de doelgroep behoren en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Neem hiervoor contact op met het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398.

Het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) is bedoeld voor het bezoeken van sociale contacten en activiteiten. Voor het vervoer naar het ziekenhuis of bezoek aan specialisten kunt u contact opnemen met u zorgverzekering. Mocht dit geen oplossing zijn, neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398.

Als u ouder bent dan 60 jaar mag u absoluut gebruik maken van de 60+ bus. Dit is een voorziening opgezet door vrijwilligers en rijdt door Edam en Volendam. U heeft hier geen indicatie voor nodig vanuit de gemeente. Voor een reservering of een vraagt belt u (06) 1642 9987.

U komt hiervoor in aanmerking als u één van de volgende documenten heeft:

 • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
 • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
 • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
 • Een OV-Begeleiderskaart;
 • Een verklaring van ons dat de mogelijkheid voor bovenregionaal vervoer noodzakelijk is.

De gemeente levert alleen driewiel scootmobiels. Deze scootmobiels hebben een kortere draaicirkel en nemen minder ruimte in beslag. De vierwiel scootmobiels zijn breder waardoor sommige mensen in de problemen komen bij hun schuur of deuropening. Er is geen verschil in veiligheid als het gaat om een driewieler of vierwieler. Wilt u toch liever een vierwiel scootmobiel? Maak dit dan bespreekbaar met uw Wmo consulent. U kunt dan kiezen voor een PGB. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het regelen van de aanschaf, verzekering en onderhoud.

U kunt contact opnemen met het Wijksteunpunt. Er zijn vrijwilligers die gezellig een kopje koffie komen drinken, een activiteit met u ondernemen of een wandeling met u maken. U kunt ook meedoen met de activiteiten van Club- en buurthuiswerk binnen onze gemeente, bijvoorbeeld de soos. Neem hiervoor contact op met het CBW via (0299) 363 328 of info@cbwedamvolendam.nl.

Zijn uw klachten ernstig? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

Dagbesteding wordt georganiseerd door een zorgorganisatie. Hier is een indicatie voor nodig om mee te doen. De begeleiders zijn professionals. De activiteiten van de Singel en PX zijn voor iedereen. De activiteiten staan onder leiding van vrijwilligers.

Ja. Voor de mantelzorgers wordt jaarlijks een dag georganiseerd. Deze dag is speciaal voor mantelzorgers waarbij zij in het zonnetje worden gezet. Het Wijksteunpunt regelt deze dag. U kunt uw gegevens doorgeven aan de mantelzorgondersteuner. U krijgt dan een uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorger.

Wijksteunpunt Meerwijk, Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP Edam, mailadres info@desmd.nl, telefoon: (0299) 391 507, maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur.

Neemt u dan contact op met het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398. We gaan met u in gesprek over uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden hierin. Neem altijd contact op met uw huisarts bij geestelijke en/of lichamelijke klachten.

De uren ondersteuning zijn afhankelijk van het aantal huisgenoten en de grootte van uw woning. Daarnaast wordt er gekeken welke huishoudelijke taken u – of uw netwerk –nog zelf kunt doen en welke taken overgenomen moeten worden. Het aantal uren ondersteuning is daarom afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw consulent zal aan de hand van uw persoonlijke situatie kunnen aangeven hoeveel uren ondersteuning u zult krijgen.

Helpen bij het doen van de boodschappen valt in principe niet onder het takenpakket van uw huishoudelijke hulp. Mogelijk biedt uw supermarkt een uitkomst. Vomar, Deen, PLUS en Dirk van den Broek zijn in de gemeente gevestigd. Zij bieden kant en klare maaltijden. Albert Heijn en Deen bezorgen tot in de keuken. Albert Heijn levert ook diepvries maaltijden. PLUS bezorgt alleen in Oosthuizen en Kwadijk. Mogelijk kunnen ook diensten van een vrijwilligersorganisatie een oplossing zijn. Mochten deze opties geen oplossingen bieden voor uw probleem, neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398.

Nee. Overname van het koken valt niet onder het takenpakket van uw huishoudelijke hulp. Er zijn verschillende aanbieders in de gemeente actief die maaltijden aan huis kunnen leveren, zoals Apetito, Uitgekookt, Food Connect, en meer.

Ja. Uw naasten moeten echter wel kunnen aantonen daadwerkelijk in staat te zijn de zorg te leveren. Zij moeten dus beschikken over de kennis, opleiding en/of ervaring om uw doelen te helpen behalen.

Alle door de gemeente bekostigde voorzieningen zijn vrij toegankelijk voor de doelgroep. Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve eventuele kosten van consumpties inclusief maaltijden.

Aanvullende maatwerkvoorzieningen  zijn niet vrij toegankelijk. Daar geldt een door de rijksoverheid vastgestelde eigen bijdrage voor. Dat is een vast bedrag per maand. Voor AOV betaalt de inwoner per reis een klein gedeelte van de daadwerkelijke kosten. Deze bijdrage is vergelijkbaar met de kosten van openbaar vervoer.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ. Als deze indicatie wordt toegekend neemt de Wlz alle zorg over. Dat kan ook bij u thuis. Dat heeft zelfs de voorkeur.

Ook als een mantelzorger voor u zorgt is het nodig om een indicatie aan te vragen. Op het moment dat deze niet meer voor u kan zorgen, kunt u sneller vervangende zorg krijgen. U hoeft dan namelijk niet meer te wachten op een indicatie.

Misverstand over de Wlz
Vaak wordt gedacht dat het financieel nadelig is om een overstap naar de Wlz te maken. Het verschil is alleen niet zo groot. Bij de Wmo is de eigen bijdrage € 19,00 per maand. Bij Wlz is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Bij Wlz thuis geldt geen huis toets. Tot 30.000 is de lage bijdrage € 24,50. Dit is € 5,50 hoger dan bij de Wmo. Voor een berekening van de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz kan gebruik worden gemaakt van de rekenhulp van het Cak.