Milieuvervuiling melden

Algemeen

U kunt een melding doen als een persoon of bedrijf zorgt voor luchtvervuiling, bodemvervuiling, stankoverlast of geluidsoverlast. Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort of beschermde dieren illegaal houdt.

Heeft u overlast?

Ervaart u geur/geluidhinder van derden of constateert u milieuvervuiling? Bedrijven en personen moeten zich in veel gevallen aan normen houden waar op getoetst kan worden. Vul bovenstaand formulier in voor het doen van een melding.

Hoe werkt het?

De rol van de gemeente

Wij moeten het milieu in ons grondgebied beschermen. En ongewenste situaties voorkomen. Hiervoor hebben wij toezichthouders. Zij geven informatie en controleren of iedereen zich aan de regels houdt. 

De rol van de politie

Ook de politie bewaakt de milieuregels. De politie kan vaak al vroeg foute situaties herkennen en hier tegen optreden.

De gemeentelijke toezichthouders

Denkt een toezichthouder dat milieuregels worden overtreden? Dan mag hij/zij:

 • bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan;
 • documenten bekijken en kopie├źn maken;
 • monsters nemen en spullen onderzoeken;
 • voertuigen stoppen en onderzoeken;
 • om informatie vragen.

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie. Een toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren.

Overige instanties

Niet alleen de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. Ook andere instanties doen dit. Bijvoorbeeld de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Meer informatie

Wat kan de gemeente verder doen?

De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de overtreder van de milieuregels. Wil de persoon of het bedrijf geen afspraken maken? Dan kunnen wij een aantal dingen doen:

 • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken;
 • de ongewenste situatie opheffen;
 • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten;
 • een boete geven.

Wij kunnen ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doen wij samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

 • proces-verbaal opmaken;
 • een waarschuwing geven;
 • een betalingsregeling treffen met de overtreder;
 • iets in beslag nemen;
 • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf.