Kinderopvangtoeslag

Algemeen

U heeft een minimaal inkomen en u bent op zoek naar werk? U werkt en u heeft kinderen, waarvoor u geen opvang heeft? De overheid kan u financieel ondersteunen bij het gebruik van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of andere vormen van kinderopvang. Een toeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst, klik hiervoor op de knop 'aanvragen' hieronder.

Daarnaast kunnen specifieke doelgroepen een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen van de gemeente. Voor een aanvraag neemt u telefonisch contact op met het Breed Sociaal Loket.

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten?

U komt in aanmerking om een tegemoetkoming kosten kinderopvang aan te vragen bij de gemeente als het volgende aan de hand is:

 • De ouder die een Participatiewet-, IOAW-, IOAZ- of Anw-uitkering heeft. En gebruik maakt van een voorziening, gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in Participatiewet-, IOAW of IOAZ die kinderopvang noodzakelijk maakt.
 • De ouder die recht heeft op een uitkering ingevolge de Participatiewet als aanvulling op een inkomen uit werk.
 • De ouder die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, scholing of een opleiding volgt en met toepassing van artikel 16 of artikel 18, eerste en vierde lid, van de Participatiewet algemene bijstand ontvangt of kan ontvangen.

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Het Landelijk Register Kinderopvang is te raadplegen.

Goed om te weten

 1. U maakt telefonisch een afspraak bij het Breed Sociaal Loket om een aanvraag te doen. Komt u in aanmerking? Dan vult en levert u de aanvraagformulieren, ondertekend en voorzien van alle bijlagen in bij het Breed Sociaal Loket. Desgewenst kan een afspraak gemaakt worden met de cliëntondersteuner om hulp te krijgen bij het invullen van de formulieren.
 2. Nadat de formulieren zijn ingediend, controleert de behandeld medewerker of de aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet of niet correct? Dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 3. Burgemeester en Wethouders beslissen binnen acht weken na de datum waarop het volledig ingevulde aanvraagformulier is ontvangen. De aanvrager wordt schriftelijk van het besluit op de hoogte gebracht.

Wat neemt u mee?

Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) de volgende documenten:

 • Geldige identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
 • Laatste afschrift bank- en spaarrekeningen.
 • Gegevens inzake de scholing / traject, per wanneer bent u begonnen, hoeveel dagen/dagdelen.
 • Offerte kinderdagverblijf/gastouderopvang.
 • Beschikking Belastingdienst inzake Kinderopvangtoeslag (KOT).

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klik op: bezwaar maken