Jaaropgave

U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen. U krijgt de jaaropgave automatisch toegezonden. Gebeurt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de sectie Administratie en Ondersteuning.

Waarvoor heeft u de jaaropgave nodig?

U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

De jaaropgave wordt slechts een keer toegezonden.