Invoering Omgevingswet

U vindt hier de huidige stand van zaken over de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland gaat gelden. De nieuwe wet treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2024 in werking. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Wat merkt u als inwoner van de invoering van de Omgevingswet?

U als inwoner merkt misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan hiervoor. U zoekt eerst de regels op in het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft, en deze ook direct aanvragen.

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u kunt meepraten over de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en Ontwikkelperspectieven in onze gemeente. En over initiatieven bij u in de buurt. Dat kan nu ook al, maar de Omgevingswet schrijft voor dat u actiever wordt benaderd om mee te denken.

Wie gaat er aan de slag met de wet?

Eigenlijk zijn wij, inwoners, ondernemers en overheden samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Wij leggen in ons omgevingsplan niet alles meer tot in detail vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen werd gedaan. Door het plan globaler te beschrijven ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar wel eventuele belanghebbenden bij betrekken (participatie).  

Kunt u nu al iets merken van de Omgevingswet?

De Omgevingswet eist dat elke gemeente een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan heeft. In de Omgevingsvisie staan de toekomstplannen van een gemeente en in het Omgevingsplan liggen alle juridische regels vast.

De Omgevingswet is daarentegen nog niet in werking getreden, waardoor u hier in directe zin nog niets van merkt. Later dit jaar komt hierover meer duidelijkheid.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Kijk dan eens voor het laatste nieuws op omgevingsvisie.edam-volendam.nl

U kunt ook terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)