Initiatievenloods

Bent u van plan meerdere woningen of een nieuwe bedrijfslocatie te bouwen? Of wilt u bestaande gebouwen gebruiken die niet passen in het bestemmingsplan? Wilt in een vroeg stadium weten hoe wij denken uw plan? Lever uw plan dan in bij de Initiatievenloods.

De Initiatievenloods loodst uw plan door de organisatie heen. Zo beoordelen wij het plan op hoofdlijnen in een vroeg stadium van het initiatief. U hoeft het plan nog niet te hebben uitgewerkt met uitgebreide tekeningen. Het gaat alleen om een idee dat is gekoppeld aan een locatie. Aan het einde van dit proces weet u hoe wij denken over uw idee. Ook adviseren wij u over een geschikt vervolgtraject.

Initiatief inleveren

U kunt uw initiatief voor de Initiatievenloods mailen via initiatievenloods@edam-volendam.nl.

U heeft hiervoor nodig:

  • Een duidelijke omschrijving van uw ideeën/plannen gekoppeld aan een locatie.
  • De locatie is in uw eigendom of u heeft een optie op deze locatie. 
  • De financiering van het initiatief is gedekt.

Vooroverleg 

Heeft u een eenvoudige aanvraag? Dan kunt u meteen een afspraak maken voor het vooroverleg. Het kan gebeuren dat u een initiatief inlevert. Voor burgerinitiatieven kunt u zich wenden tot uw dorps- of wijkraad. Meldingen met betrekking tot de openbare ruimte kunt u doen via onze meldingenapp.