Inburgering

Algemeen

De nieuwe Wet inburgering is ingegaan op 1 januari 2022. Deze wet geldt voor iedereen die vanaf die datum inburgeringsplichtig is. Wij hebben een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren. Niet iedere nieuwkomer is inburgeringsplichtig. Dit is afhankelijk van de huidige nationaliteit.

Wat kan iemand verwachten die in Nederland is komen wonen?

DUO informeert nieuwkomers of zij inburgeringsplichtig zijn. Zijn zij inburgeringsplichtig? Dan neemt onze consulent inburgering contact met ze op.  Samen bespreken zij hoe het inburgeringstraject eruit komt te zien en maken daarover afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in het persoonlijke Plan Inburgering & Participatie (PIP). Hierna starten zij met inburgeren. Dit ronden zij binnen drie jaar af.

Moet iedereen inburgeren?

Niet iedereen hoeft in te burgeren bij langdurig verblijf in Nederland. Dit hangt onder andere af van de huidige nationaliteit. Komen nieuwkomers bijvoorbeeld vanuit een ander werelddeel naar Nederland? Dan is de kans groot dat zij moeten inburgeren. Zij moeten de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Het is de bedoeling dat zij zo snel mogelijk economisch zelfstandig worden. Daarom leggen zij een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands af. 

Kijk voor meer informatie op de pagina van Rijksoverheid.

Is een inburgeringstraject voor iedereen hetzelfde?

Nee. De wet inburgering maakt onderscheid tussen gezinsmigranten en asielmigranten (statushouders). De wet richt zich erop dat iedereen op het hoogst haalbare niveau kan inburgeren.

Meer informatie vindt u op de pagina van Rijksoverheid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Wet inburgering of over inburgeren? Kijk dan op website van Rijksoverheid. Of ga naar onze pagina De nieuwe Wet inburgering.