De nieuwe Wet inburgering 2021

Algemeen

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet inburgering 2021 voor iedereen die inburgeringsplichtig wordt. Begint u op of na 1 januari 2022 met inburgeren? Dan spelen wij een belangrijke rol in uw begeleiding.  

Doel van de nieuwe wet

Het doel van de nieuwe wet is dat u als inburgeraar zo snel mogelijk kunt meedoen in Nederland. En dat u ook zo snel mogelijk werk vindt.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  • Wij begeleiden inburgeringsplichtige nieuwkomers bij hun inburgering.
  • Iedereen krijgt inburgering op maat. Wij maken met iedere inburgeraar een persoonlijk "Plan Inburgering en Participatie" (PIP).
  • Tijdens een ‘brede intake’ stellen wij de leerroute vast. Ook kunnen wij adviseren over een passende onderwijsinstelling.
  • Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller meedoen in onze samenleving. En hebben zij betere kansen op de arbeidsmarkt.
  • Een combinatie van Nederlands leren en meedoen aan onze samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van.

Drie leerroutes

Er zijn drie leerroutes: de B1-route, de onderwijsroute en de zelfredzaamheidsroute (Z-route). In de B1-route en de onderwijsroute is taalniveau B1 de norm. B1 is een hoger niveau dan bij de oude wet. De inburgeraars leren dus beter Nederlands.

Inburgeren 2022

Routekaart

Routekaart Inburgering

Routekaart Inburgering