Grond kopen, huren of pachten

Algemeen

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken. U kunt hieronder met of zonder DigiD een aanvraagformulier invullen en meteen de administratiekosten van € 10,00 betalen.

Kopen, huren of pachten

Als u een koopovereenkomst tekent, bent u eigenaar van de grond. Als u gaat pachten of huren dan mag u de grond alleen gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw. U onderzoekt vervolgens of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Neem daarna contact op met ons over het stuk grond via (0299) 398 398.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Bij koop van grond bepalen wij hoe wij de grond verkopen. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
  • Bij huur van grond gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • Bij pacht van grond is de grond of een deel daarvan bestemd voor landbouw.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden een aantal voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

Bent u geen eigenaar van de grond en hebt u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom altijd eerst een bodemonderzoek doen.

Verschil tussen huur en pacht

Grond die u pacht, mag u alleen gebruiken voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.