Gezondheid en Leefstijl (LEF)

Algemeen

Wij hebben de ambitie om voor onze inwoners te streven naar een zo goed mogelijke gezondheid. We faciliteren verschillende mogelijkheden zodat inwoners een gezonde leefstijl erop na kunnen houden. Hiervoor richten we qua leefstijl ons specifiek op genotmiddelengebruik (programma LEF), mentale gezondheid en gezond gewicht. Alle doelstellingen zijn hieronder te vinden.

Programma LEF

Programma LEF bestaat sinds 2018. Geïnspireerd op het IJslandse model heeft de gemeente de ambitie om het middelengebruik onder de jongeren te verminderen. Dit doen we niet alleen, maar iedereen speelt hierin een cruciale rol. Een rol in het tot stand laten komen van een omgeving waar onze jeugd gezond kan opgroeien.

Meer informatie over onze doelstellingen, evenementen en over het programma LEF is te vinden op de website: Lef-edvo.nl. Op deze pagina vertellen we verder wat u moet doen of waar u moet zijn als uw kind gok- en of drugsproblemen heeft. En vindt u informatie over uw gezondheid. 

Weekend Fun Nights Junior

De vraag naar activiteiten voor jongeren onder de 12 jaar wordt steeds groter. Daarom bieden wij nu ook activiteiten voor jongeren tussen 10 en 12 jaar. Hiervoor is Weekend Fun Nights Junior in het leven geroepen. 

Doelstelling 

Met dit nieuwe initiatief willen wij jongeren vanaf 10 jaar bewust maken van alternatieve activiteiten in het weekend. Het doel is om, op de langere termijn, de startleeftijd van alcoholgebruik van jongeren te verhogen. 

Houd de website van LEF en de socials van Weekend Fun Nights in de gaten voor het activiteitenoverzicht.

Gokproblemen, drugstesten en genotmiddelen

Heeft uw kind gokproblemen? Blijf hier dan niet mee zitten, maar probeer hier iets aan te doen.

Uw huisarts kan u verwijzen naar de juiste instantie. Ook kunt u contact opnemen met de Brijder Jeugd via (088) 358 2260 (afdeling Preventie), Zij heeft op dit gebied veel deskundigheid in huis. Of u kunt met Sensoor (voorheen SOS-hulpdienst) contact opnemen via (075) 616 2000. Sensoor laatste is 24 uur per dag bereikbaar.

Website Gokken onder Controle

Op deze website vind je informatie over de risico’s van gokken. Waar is hulp te vinden en hoe ga je om met iemand die veel gokt? En hoe gaat dat met je kind en gokken?

Website Gokkeninfo.nl

Voelt u of uw kind zich geïntimideerd of bedreigd omdat opgebouwde gokschulden op korte termijn moeten worden betaald? Neem dan alstublieft contact op met de politie of meld het in ieder geval bij Meld Misdaad Anoniem via (0800) 7000. Bel ingeval van acute bedreiging altijd met 112.

De politie kan pas optreden als op deze manier duidelijk wordt wie er verantwoordelijk is voor eventuele intimidaties of bedreigingen. Wij roepen de ouders of jongeren zelf die het aangaat, nadrukkelijk op dit te doen.

Uiteraard is iedereen er het meest bij gebaat om uit de problemen te blijven: pas op met gokken en gok zeker niet op schuld. Daarom roepen wij ook allen die het aangaat op om hulp te zoeken voor hun gokproblemen.

Meer informatie over drugs

Informatie van Moedige Moeders over drugs 

Gezond gewicht

Binnen de gemeente heeft gezond gewicht prioriteit. Dit thema wordt aangepakt in het project Gezond Opgroeien. Gezond Opgroeien is een project van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad en GGD Zaanstreek-Waterland. En is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen. Dit project is gebaseerd op de integrale JOGG-aanpak van Zaanstad en wordt mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw.

Meer informatie over gezond gewicht vindt u op de website van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Preventieakkoord Edam-Volendam

Het thema Gezond Opgroeien is inmiddels opgenomen in het preventieakkoord Edam-Volendam. Dit is een gemeentelijk preventieakkoord met de lokale partners als CBW, Sportservice, Sport-Koepel, Vitaal Waterland, Lef, Team Fit, Jong leren eten, FC  Volendam en GGD Zaanstreek-Waterland.  Focus ligt hierbij op de gezonde keuze de gemakkelijkste. Er is aandacht voor gezond opgroeien en de gezonde en rookvrije omgeving. Ook is er samenwerking met de partners op het gebied van genotmiddelengebruik / de Lef-aanpak.

JOGG-gemeente

Sinds september 2021 zijn wij een JOGG-gemeente . Er is een JOGG-regisseur aangesteld. De regisseur treedt op als verbinder tussen initiatieven en partijen in de gemeente. De JOGG-aanpak heeft als doel een gezonde omgeving te creëren voor het opgroeiende kind. Hiermee is meteen een link gemaakt met het preventieakkoord. Wij hebben een overeenkomst met JOGG tot en met 2023. Meer informatie over JOGG.

Mentale gezondheid

Dit brede onderwerp krijgt onder andere vorm bij een project van de GGD Zaanstreek-Waterland. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de GGD onder het onderdeel zelfmoordpreventie

Leefstijl

Beleid op leefstijl voor inwoners Edam-Volendam: Visienota leefstijl 2018-2022.