Gemeentelijke adviescommissie fysieke leefomgeving E-V (Mooi N-H adviseurs omgevingskwaliteit)

Algemeen

U vindt hier meer informatie over de Gemeentelijke adviescommissie fysieke leefomgeving Edam-Volendam Edam- Volendam, voorheen de Welstand- en Monumentencommissie Edam-Volendam. Zij geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, over monumenten en voor zover het nodig wordt geacht, over andere activiteiten met het oog op en het in stand houden van een goede omgevingskwaliteit.

Goed om te weten

De commissie stelt de aanvrager van de omgevingsvergunning in de gelegenheid om een toelichting te geven op het bouwplan. Dit alleen als de aanvrager daarom heeft verzocht . 

De openbaarheid geldt voor de beraadslagingen en voor het formuleren van de conclusie of het welstandsadvies.

Bent u eigenaar van een monument of wilt u algemene monumenteninformatie? Kijk dan op de Cultureel erfgoed en monumentenpagina.

Vergaderlocatie, -data en -agenda's

Vergaderlocatie is De Deimpt 7 in Volendam (1.06 Commissiekamer). De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (team Bouwen & Milieu) verzorgt de plantoelichting. De secretariƫle ondersteuning is in handen van Mooi Noord-Holland, adviseurs omgevingskwaliteit.

Vergaderfrequentie en data

Uitgangspunt is een vergaderfrequentie van eens per twee weken op de maandagen. Afwisselend is er een fysieke en een digitale vergadering. Het aanvangstijdstip is tussen 14.00 en 18.00 uur.
Voor de exacte tijd kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Bouwen en Milieu op (0299) 398 398.

Informatie over de leden van de commissie en de afhandeling van plannen

De commissie bestaat uit ten minste drie leden, de voorzitter daaronder begrepen. De commissie wordt uitgebreid met een monumentendeskundige in gevallen waarin specifieke deskundigheid op het gebied van monumenten en-of cultuurhistorie is vereist. 

Een burgerlid wordt op afroep toegevoegd als lid van de commissie voor de behandeling van plannen binnen de gebieden in Zeevang, het beschermde Stadsgezicht en het cultuurhistorisch attentiegebied binnen de Oude Kom van Volendam. 

Alle leden van de commissie zijn benoemd door de Gemeenteraad. 

Leden:

  • Sebastiaan Gribling (voorzitter)
  • Anke Zeinstra (architect)
  • Marcel Heijmans (monumentendeskundige/ architect)
  • Hans Boonstra (monumentendeskundige)
  • Jan Nieuweboer (burgerlid)
  • Peter de Vries (burgerlid)
  • Mark Ravesloot (plaatsvervangend burgerlid)
  • Gerrit Kuijper (burgerlid)

Commissie coƶrdinator:

  • Renee Stroomer

Afhandeling plannen

Een deel van de plannen handelen we ambtelijk af. De overige plannen behandelt de voltallige commissie. Bij plannen in beschermde gebieden en bij monumenten zijn er twee monumentendeskundigen en een burgerlid betrokken.

 

Oude rapporten

Kijkt u voor de oude rapporten over Edam-Volendam op webarchief gemeente Edam-Volendam.

Kijk u voor de oude rapporten over voormalig Zeevang op webarchief voormalig gemeente Zeevang

Verordening gemeentelijke adviescommissie fysieke leefomgeving Edam-Volendam (Edam-Volendam)