Geboorteaangifte

Algemeen

Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. Is uw kind geboren in de gemeente Edam-Volendam? Dan kunt u hier digitaal geboorteaangifte doen. Doe dit binnen drie dagen na de geboorte van uw kind in de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt ook een afspraak maken om in persoon geboorteaangifte te doen.

Meenemen/’uploaden’ bij geboorteaangifte

Wilt u de geboorte persoonlijk bij de balie van het Stadskantoor aangeven? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken .

Bij de geboorteaangifte in persoon neemt u het volgende mee, of als u de aangifte online doet, voegt u deze gegevens als bijlage toe:

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • Verklaring van de arts of de verloskundige. Verklaringen van Verloskundigenpraktijk Waterland ontvangen wij automatisch.
 • Trouwboekje (niet verplicht).
 • Erkenningsakte ongeboren kind (als u die hebt).
 • Akte van naamskeuze (als u die hebt).

Kind geboren in lesbische relatie 

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee als de donor anoniem is.

Aangifte doen

Binnen drie dagen moet u aangifte doen van de geboorte van uw kind. U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren. Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd. Doet u te laat aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

Wie doet de aangifte?

De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte.

Als dit niet mogelijk is, kan een van de volgende personen dit voor ze doen:

 • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
 • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis.
 • Bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Is dit ook niet mogelijk? Dan wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Geboorteakte

Na de aangifte maken wij een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan hierin. U kunt tegen betaling een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen.

Aanvullende informatie

Keuze achternaam

Bij de geboorte van uw eerste kind bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind. Dit kunt u vóór de geboorte vastleggen of bij de geboorteaangifte.

Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u misschien niet zelf de achternaam kiezen. Dit hangt af van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Geboorteaangifte overleden kind

Heeft uw kind korte tijd geleefd na de bevalling, maar is hij of zij voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is overleden.

Uw kind is levenloos geboren

 • Als uw kind levenloos wordt geboren, kunt u bij ons een 'akte van geboorte (levenloos)' laten opmaken. Dit is een officieel bewijs dat uw kind is geboren. Het is niet belangrijk hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. De akte is hetzelfde als een gewone geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.
 • Als dit uw eerste kind is, mag u de achternaam zelf kiezen. Dit kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. Bij volgende kinderen hoeft u niet dezelfde achternaam te gebruiken.
 • U kunt uw kindje ook laten registreren in de BRP. Zo ziet u de naam van uw kindje terug in uw persoonlijke gegevens als u inlogt op MijnOverheid.nl.

Hielprik na geboorteaangifte

Na de geboorteaangifte van uw kind kan de hielprik worden uitgevoerd. Jeugdgezondheidszorg zorgt ervoor dat er iemand langskomt om de hielprik te doen. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk na de geboorte (uiterlijk binnen drie dagen) aangifte te doen. Houd er rekening mee dat de afdeling Burgerzaken op zaterdagen, zondagen en feestdagen gesloten is. Meer informatie over de hielprik leest u in de folder Screeningen bij pasgeborenen (inclusief vertalingen).