Gecombineerde achternaam

Algemeen

Het hebben van een achternaam is belangrijk; het zegt iets over wie je bent en bij wie je hoort. Er is een toenemende vraag uit de samenleving om meer keuzevrijheid te hebben bij het kiezen van de achternaam. Om daarmee bijvoorbeeld meer verbondenheid met beide families tot uiting te brengen. Of om beter aan te sluiten bij het internationale naamrecht.

Daarom zijn vanaf 1 januari 2024 de opties voor het kiezen van een achternaam uitgebreid. Ouders hebben nu ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van hun beiden achternamen als achternaam voor hun kind.

Wie kan kiezen voor een gecombineerde achternaam?

De keuze voor een gecombineerde achternaam wordt mogelijk voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024. Tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind kunnen ouders samen bij de gemeente hun voorkeur voor een gecombineerde achternaam opgeven. De akte  moet door beide ouders ondertekend worden. Wij raden dus aan dit al tijdens de zwangerschap te regelen en niet te wachten tot de geboorteaangifte. 
De keuze is eenmalig en geldt ook voor volgende kinderen.

Er is ook een overgangsregeling. Dat betekent dat ouders van wie alle kinderen zijn geboren na 1 januari 2016 en voor 1 januari 2024 de achternaam kunnen laten aanpassen in een gecombineerde achternaam. De kosten hiervoor zijn €75 voor een eerste kind en €50 voor elk volgend kind. De aanpassing kan alleen voor alle kinderen samen.

Welke combinaties zijn mogelijk?

Mensen hebben verschillende typen achternamen. De meeste mensen hebben een enkele achternaam maar het komt ook voor dat iemand nu al een dubbele achternaam heeft. In dat geval worden deze namen gezien als 1 achternaam. De gecombineerde achternaam wordt zonder streepje ertussen geschreven. We geven een aantal voorbeelden van de mogelijkheden met een gecombineerde achternaam in bijgevoegde infographic.

Adoptie

Bij adoptie zijn er andere combinaties mogelijk. Als de (adoptie)ouders voor hun eerste kind hebben gekozen voor de achternaam van een van hen of voor een combinatie daarvan, dan kan een volgend adoptiekind die naam ook krijgen. Zij kunnen daarnaast kiezen voor de oorspronkelijke naam van het adoptiekind. Tenslotte kunnen zij (een deel van) de oorspronkelijke achternaam van het adoptiekind combineren met de eerder gekozen achternaam van een van hen beiden. Verschillende adoptiekinderen in het gezin kunnen dus dezelfde achternaam hebben, of verschillende achternamen. 

Bekijk hier een factsheet op de site van de Rijksoverheid voor een voorbeeld van de keuzemogelijkheden.

Wat is het maximaal aantal namen dat doorgegeven kan worden?

Er zit een maximum van twee naamdelen aan deze regeling. Als personen met een gecombineerde achternaam zelf kinderen krijgen dan kunnen zij in totaal voor deze kinderen ook maximaal twee naamdelen kiezen. Er zullen dan naamdelen vervallen om tot de gecombineerde achternaam te komen. 

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Nee, dit kan niet. De wet staat toe dat kinderen van dezelfde ouders dezelfde achternaam krijgen. Voor kinderen van verschillende ouders kiest u dus verschillende combinaties van achternamen. Er geldt wel een uitzondering als het gaat om voogdij. U kunt dit navragen bij een.

Met de regeling gecombineerde achternaam is er een extra mogelijkheid voor naamskeuze bijgekomen. U hoeft geen gecombineerde achternaam te kiezen. Eén achternaam is ook mogelijk. Dit is dan de achternaam van de ene ouder of van de andere ouder. Soms gaat dat automatisch, soms moet u hiervoor naar de gemeente. Lees op Rijksoverheid.nl of op de site van uw woongemeente wat hiervoor de regels zijn.

Als ongehuwde ouders een huwelijk of geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan, kunnen zij eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen voor het kind. Dit kunt u vooraf vragen aan de ambtenaar van de burgerlijk stand. Deze keuze is gratis. 

Via Dienst Justis zijn er enkele mogelijkheden om een gecombineerde achternaam aan te vragen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Een verzoek tot naamswijziging via Dienst Justis kost €835. Zo kan de achternaam van een kind kan gewijzigd worden. Dit kan alleen aangevraagd worden door een ouder met gezag en allebei de ouders moeten het hiermee eens zijn. Een meerderjarige kan de achternaam wijzigen als zijn/haar ouders gescheiden zijn en daarna door een stiefouder verzorgd of opgevoed is. 18 tot en met 20 jarigen kunnen ook de naamskeuze van hun ouders laten herzien door Dienst Justis. Meer informatie kunt u vinden via justis.nl

Ja. U kunt dit regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U betaalt leges. 

Deze regeling geldt alleen voor kinderen geboren na 1 januari 2024 of voor kinderen geboren na 1 januari 2016. Kinderen die ouder zijn kunnen helaas geen gebruik maken van deze regeling. Let op: van de regeling voor de kinderen geboren voor 2024 kan alleen gebruik gemaakt worden als het oudste kind van de ouders op of na 1 januari 2016 is geboren. De keuze geldt voor alle kinderen samen. Voor de naamskeuzes betaalt u leges aan de gemeente voor ieder kind waarvan de naam wijzigt.

Als het kind al een paspoort of identiteitskaart heeft, dan is dit document niet langer geldig. Om te reizen moet u een nieuw identiteitsdocument aanvragen, met de (nieuwe) gecombineerde achternaam. De kosten hiervan zijn voor uzelf.

De keuze voor een gecombineerde achternaam moet door de ouders samen bij de gemeentebalie worden gedaan. Als ouders geen keuze maken, dan krijgt bij een getrouwd stel het kind automatisch de achternaam van de vader of de duomoeder. Als de ouders niet gehuwd zijn, krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Heeft u al kinderen dan hoeft u niet opnieuw een keuze maken. De volgende kinderen die u samen heeft krijgen dezelfde naam als het eerste kind van u samen. 

Ook ouders van kinderen geboren op of na 1 januari 2016 die een gecombineerde achternaam voor hun kind(eren) willen doen dit samen aan de gemeentebalie. 

Het doen van een naamskeuze bij de geboorte is gratis. Voor kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren zijn de kosten voor naamswijziging €75 voor het eerste kind en €50 voor ieder volgend kind. De keuze kan alleen worden gedaan voor alle kinderen tegelijk.

Ja. De kosten van naamswijziging van kinderen geboren op of na 1 januari 2016 zijn misschien anders vastgesteld.

Nee, de keuze voor een achternaam heeft niets met het hebben of krijgen van gezag te maken.

De naamskeuze kan in Nederland worden gedaan bij elke ambtenaar van de burgerlijke stand. U moet samen naar een gemeente toe voor de naamskeuze. Als u niet in Nederland komt kunt u via een notaris iemand in Nederland volmacht verlenen om de naamskeuze voor u te doen. De notaris moet u zelf betalen. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vertellen welke documenten hij nodig heeft voor de naamskeuze.

De hoofdregel is dat Nederlanders één achternaam hebben. Dat kan een dubbele naam zijn. Nederlanders die kunnen bewijzen dat hun achternaam een combinatie is van de namen van hun ouders kunnen bij de gemeente vragen om een deel daarvan door te geven aan hun kinderen.

Vanaf 1 januari 2024 is dit mogelijk voor kinderen die daarna worden erkend of geboren.