Bouwen

Algemeen

U wilt gaan bouwen of verbouwen en u wilt weten of u een vergunning nodig hebt? In 2023 doet u dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket online (OLO). In 2024 doet u dit via het Digitaal Stelstel Omgevingswet. De regels verschillen namelijk per bouwwerk en per situatie. U kunt hier ook gelijk een vergunning aanvragen.

Vanaf 1 januari 2024. Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Zorg dat u alle stukken compleet en bij de hand heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Het kan zijn dat wij nog extra aanvullende gegevens van u vragen. Dit kan bijvoorbeeld als u voor meerdere activiteiten een vergunning nodig heeft. Een volledig overzicht van wat u moet indienen vindt u in de Omgevingsregeling, hoofstuk 7. Documenten die u in ieder geval moet inleveren:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens.
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie.
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn.
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100.
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100.
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5.
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik.
 • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie.

Voor de uitwerking van bovenstaande punten adviseren wij u een deskundig persoon/ bureau in te schakelen.

Wij raden u aan de aanvraag in één keer volledig in te dienen. Dit bespoedigt de procedure. Als u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag? geldig t/m 31-12-2023

Zorg dat u alle stukken compleet en bij de hand heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Het kan zijn dat wij nog extra aanvullende gegevens van u vragen. Dit kan bijvoorbeeld als u voor meerdere activiteiten een vergunning nodig heeft. Welke gegevens dit zijn kunt u in het 'volledige overzicht' hieronder lezen. Documenten die u in ieder geval moet inleveren:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens.
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie.
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn.
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100.
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100.
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5.
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik.
 • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie.

Een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u hier in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangegeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.

Voor de uitwerking van bovenstaande punten adviseren wij u  een deskundig persoon/ bureau in te schakelen.


Wij raden u aan de aanvraag in één keer volledig in te dienen. Dit bespoedigt de procedure. Als u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

Zorg dat u alle stukken compleet en bij de hand heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning. Het kan zijn dat wij nog extra aanvullende gegevens van u vragen. Dit kan bijvoorbeeld als u voor meerdere activiteiten een vergunning nodig heeft. Documenten die u in ieder geval moet inleveren:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens.
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie.
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn.
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100.
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100.
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5.
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik.
 • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie.

Voor de uitwerking van bovenstaande punten adviseren wij u  een deskundig persoon/ bureau in te schakelen.


Wij raden u aan de aanvraag in één keer volledig in te dienen. Dit bespoedigt de procedure. Als u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel (onder bepaalde voorwaarden) aan de achterkant van uw woning. Omgevingsvergunningplichtige bouwwerken duurt volgens de reguliere procedure acht weken. De uitgebreide procedure duurt 26 weken.

Alle vergunningsvrije situaties staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en in de Bruidsschat. Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Als u vergunningsvrij mag bouwen, moet u daarbij wel voldoen aan de regels uit het Besluit bouwwerken en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Heeft u een bedrijf?

Heeft u een bedrijf en bent u voornemens deze te gaan verbouwen? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw milieuactiviteiten. In dat geval vraagt u samen met de 'activiteit voor bouwen' ook een 'activiteit milieu' aan. 

Voor meer informatie over de milieuvergunning c.q. – melding verwijzen wij u naar het onderdeel milieu.

Wat zijn de kosten?

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning.

De kosten hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. De tariefstelling is niet eenvoudig. Het volledige overzicht vindt u in bijlage 1 (start vanaf paragraaf 2.2.) via deze link naar  de legesverordening Edam-Volendam 

Welke procedure is van toepassing?

Reguliere of uitgebreide procedure en bezwaar

Afhankelijk van de activiteit(en) is op een aanvraag omgevingsvergunning een reguliere voorbereidingsprocedure of een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt  u van ons zo spoedig mogelijk een brief of e-mail. Hierin geven wij onder andere aan welke procedure op uw aanvraag van toepassing is.

Reguliere aanvraag
 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning.
 • We behandelen uw aanvraag binnen acht weken. Wij mogen deze termijn één keer met maximaal zes weken verlengen.
Uitgebreide aanvraag
 • Zorg dat u alle documenten compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning, zie link overzicht inleveren documenten;
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mogen wij één keer met maximaal zes weken verlengen.
Zes weken bezwaar of beroep

Belanghebbenden hebben na verzending van de vergunning nog zes weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. Meer informatie over bezwaar maken.

Let op! Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken. Dit kan een bezwaar voorkomen.

Bouwvergunningen Waterlands Archief

Steeds meer bouwtekeningen kunt u bekijken en downloaden op de website van het Waterlands Archief. U hoeft dus niet meer altijd langs te gaan om een bouwdossier in te zien. Nog lang niet alle dossiers zijn gedigitaliseerd.