Betalingsregeling

Algemeen

U kunt als belastingplichtige een betalingsregeling bij ons aanvragen als u moeite heeft uw belastingaanslag op tijd te betalen. U doet dit door een e-mail te sturen naar de sectie invordering/ Belastingen. Bij de e-mail voegt u aanvullende informatie (zie hieronder). Voor toeristenbelasting is geen betalingsregeling mogelijk.

Hoe en wanneer vraag ik een betalingsregeling aan?

In afzonderlijke gevallen kan iedereen die een aanslag gemeentelijke heffingen of een rekening heeft ontvangen een betalingsregeling met ons regelen. Dit kan een burger of een onderneming zijn. De aanvraag dient u schriftelijk in via bovenstaand e-mailadres. In de e-mail voegt u de volgende informatie:

Benodigde gegevens

  1. Naam en adres van de aanvrager;

  2. Belastingsoort, aanslagnummer en bedrag;

  3. In hoeveel termijnen u wilt betalen. 

U moet een geldige reden hebben waarom het niet mogelijk is de aanslag binnen de reguliere vervaldata te betalen.

Regels en vervolgacties

Wetten en regels

De betalingstermijnen en het moment waarop de laatste betaling moet plaatsvinden stellen we per aanvraag vast. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarde? Dan kunnen we de regeling tussentijds beëindigen en zetten we de invordering voor het gehele bedrag verder door.

Invorderingsrente

Bij betalingen die zijn gedaan na de laatste vervaldatum brengen we invorderingsrente in rekening. Deze invorderingsrente wordt berekend vanaf de vervaldag tot de dag van uw betaling. U krijgt schriftelijk bericht van de rente die bij u in rekening is gebracht.

Vervolgacties

Komt u de betalingsregeling niet na? Dan beëindigen we de regeling en starten invordering op.

Automatische incasso (betalen in termijnen)

Het is ook mogelijk om te kiezen voor automatische incasso. Wij incasseren de aanslag dan in gelijke maandelijkse termijnen tot het einde van het belastingjaar. Meer informatie hierover en de aanvraagformulieren voor aanvraag, intrekking of wijziging vindt u op de pagina automatische incasso.