Automatische incasso, machtiging

Algemeen

U kunt de aanslag gemeentelijke belasting en/of de rekening voor de onderhoudsbijdrage CAI automatisch in termijnen betalen. Dat is makkelijk, want u betaalt altijd op tijd, zonder dat u er omkijken naar heeft. Met een van de onderstaande formulieren kunt u automatische incasso aanvragen of intrekken.

Aanvraag/intrekking

Heeft u geen DigiD of een printer? Dan kunt u ook een machtigingskaartje opvragen via telefoon (0299) 398 398 of e-mail.

Met automatische incasso machtigt u ons om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente. U ontvangt na aanvraag een schriftelijke bevestiging. Hierin staat wanneer en in hoeveel termijnen de aanslag wordt geïncasseerd. 

Een machtiging is persoonsgebonden. Degene die de aanslag op zijn/haar naam heeft ontvangen, vult de machtiging in, níet zijn/haar huisgenoot of partner.

  • Als u een machtiging afgeeft blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd.
  • U kunt elke automatische afschrijving ongedaan maken.
  • U kunt de machtiging altijd zonder opgaaf van redenen intrekken met het formulier. De automatische incasso stopt dan direct.

Aantal termijnen

Belastingen

  • Vraagt u binnen twee weken na dagtekening van de aanslag automatische incasso aan? Dan wordt het aanslagbedrag in tien gelijke termijnen aan het einde van de maand geïncasseerd. Is de dagtekening langer dan twee weken geleden? Dan kunt u wel automatische incasso aanvragen, maar wordt de openstaande belastingschuld in minder termijnen geïncasseerd. Hoe later u de regeling aanvraagt, hoe minder termijnen er mogelijk zijn.
  • Voorbeeld 1: Uw aanslag met dagtekening 28 februari bedraagt € 200,-. Indien u vóór 15 maart automatische incasso aanvraagt, wordt het bedrag in tien maandelijkse termijnen van € 20,- geïncasseerd;
  • Voorbeeld 2: Uw aanslag met dagtekening 28 februari bedraagt € 200,-. U vraagt na 15 maart automatische incasso aan. Het bedrag wordt dan in negen maandelijkse termijnen van € 22,22 geïncasseerd.

CAI

  • Vraagt u binnen twee weken na dagtekening van de rekening CAI automatische incasso aan? Dan wordt het bedrag in vier maandelijks gelijke termijnen geïncasseerd. Ook hier geldt, hoe later u de rekening aanvraagt, hoe minder termijnen er mogelijk zijn.

Wat is een stornering?

Een stornering is een terugboeking van een automatische incasso. Een stornering kan verschillende oorzaken hebben, zoals onvoldoende saldo, een verkeerd rekeningnummer, of u heeft het termijnbedrag zelf terug laten boeken.

Als een stornering heeft plaatsgevonden, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U wordt dan verzocht om het termijnbedrag alsnog handmatig over te maken. Als een tweede stornering plaatsvindt, wordt de incasso stopgezet en moet u het openstaande bedrag in één keer te voldoen.

Rekeningnummer wijzigen

Heeft u een automatische incasso en is uw rekeningnummer gewijzigd? Geef dit dan aan ons door via een van onderstaande formulieren.

Rekeningnummer wijziging, DigiD

Rekeningnummer wijziging, afdrukformulier

Kosten

Het aanvragen van automatische incasso is gratis.