Belastingloket, MijnLoket en bezwaar

Wilt u uw gemeentelijke belastinggegevens inzien en downloaden? En of uw aanslagbiljetten of de taxatieverslagen van uw panden? Ga dan naar MijnLoket.

Mijnloket

In Mijnloket kunt u ook online uw belastingzaken afhandelen:

  • Uw aanslagbiljetten bekijken en downloaden. 
  • De WOZ-beschikkingen en taxatieverslagen bekijken.
  • Automatische incasso aanvragen, stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen
  • Kwijtschelding aanvragen
  • Uw hond aan- of afmelden

Toegang tot Mijn Loket is alleen mogelijk met uw DigiD omdat dit uw persoonlijke gegevens betreft. Maakt u geen gebruik van internet of worden uw vragen niet voldoende beantwoord? Neem dan telefonisch contact met ons op: (0299) 398 398.

Belastingloket particulieren en bedrijven

Als particulier kunt u uw taxatieverslag 2021 opvragen met uw DigiD via

het belastingloket particulieren 

Bent u ondernemer?

Dan kunt u met uw aanslagnummer en het aanslagbedrag uw taxatieverslag 2021 opvragen via 

het belastingloket bedrijven

Belastingverordeningen

Klik hier om de belastingverordeningen in te zien. 

Bezwaar maken

Meer informatie over bezwaar maken tegen uw belastingaanslag/WOZ beschikking vindt u op de pagina bezwaar maken.