Begraven/cremeren van overledene

Algemeen

Een overledene moet uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van het overlijden worden begraven of gecremeerd. Dit regelt de uitvaartverzorger of begrafenisondernemer. Zij kunnen u hierover meer informatie geven.

Aangifte doen van overlijden

Iedereen die kennis heeft van een overlijden kan aangifte doen. In de praktijk wordt de begrafenis of crematie verzorgd door uitvaartverzorgers of begrafenisondernemers. Na een overlijden neemt u contact met hen op. De uitvaartverzorger of begrafenisondernemer zorgt voor alle papieren en praktische zaken.

Het overlijden wordt verwerkt in de Basisadministratie Personen (BRP). Daardoor worden verschillende (overheids)instanties en afnemers op de hoogte gebracht van het overlijden.

Verlof tot begraven/cremeren aanvragen

Het begraven of cremeren is alleen mogelijk met een "verlof tot begraven/cremeren". Deze wordt afgegeven door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Is iemand in het buitenland overleden? Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de begrafenis of crematie plaatsvindt een verlof afgeven.

Zelf aangifte doen van overlijden

Natuurlijk bent u vrij om alles zelf te regelen. In dat geval moet u onder andere zelf aangifte doen van overlijden. U doet dit in de gemeente waar het overlijden plaats vond. Maak hiervoor een afspraak. Dat kan telefonisch of digitaal.

Vervolgens maakt u een afspraak bij een  crematorium of begraafplaats. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid.

Wat heeft u nodig voor het regelen van een begrafenis of crematie

Voor het regelen van een begrafenis of crematie heeft u de gegevens van de overledene nodig. Ook heeft u het formulier ‘verlof tot begraven/crematie’ nodig. De uitvaartverzorger heeft misschien ook documenten nodig. Informatie hierover krijgt u van hen.

Begraafplaatsen

De begraafplaatsen van de voormalige gemeente Zeevang (Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen en Warder) en Edam-Volendam hebben dezelfde tarieven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de sectie Publiek.

Wat moet u weten als rechthebbende?

Kosten

De kosten van een begrafenis of crematie kunt u opvragen bij de uitvaartverzorgers/begrafenisondernemers. U kunt informatie over de kosten van particuliere graven en urnengraf vinden in de Tarieven Grafrechten Edam-Volendam.