Anti-speculatiebeding in de Broeckgouw

Algemeen

Bent u eigenaar van een (nieuwbouw)woning waarop een anti-speculatiebeding rust? En bent u van plan uw woning te verkopen? Dan bent u daarbij gebonden aan de voorwaarden die hieraan worden gesteld in het anti-speculatiebeding van de leveringsakte. Dit betekent dat, voordat u de woning mag verkopen, u hiervoor toestemming nodig hebt van de gemeente. Voor het indienen van een verzoek tot verkoop van een woning, waarop een anti-speculatiebeding van toepassing is, kunt u gebruik maken van het formulier “Verzoek verkoop woning met anti-speculatiebeding”.

Wat is een anti-speculatiebeding?

Een anti-speculatiebeding is een beding dat ten behoeve van de gemeente wordt opgenomen in de koop/aannemingsovereenkomst van een bouwkavel en/of woning. In zo’n beding staat opgenomen dat, als u binnen een termijn van tien jaar overgaat tot verkoop van de woning, u mogelijk (een deel van) de meerwaarde aan de gemeente moet betalen.

Het anti-speculatiebeding gaat daarmee bovenmatige prijsopdrijving van de woning tegen.

Wat voegt u bij de aanvraag?

Wij vragen u het formulier en het overzicht van alle oorspronkelijke bouwkosten volledig in te vullen. Verder vragen wij om:

  • De oorspronkelijke bouwkosten te verantwoorden. De hiertoe benodigde facturen, kostenspecificaties en overige documenten kunt u met een pdf-document toevoegen aan dit verzoek. 
  • De documenten moet u genummerd en op volgorde van nummering digitaal als pdf aanleveren.
  • Voor zelfgemaakte (en onofficiële) uren (eigen werkzaamheden) is een maximum uurloon van € 35,-- per uur vastgesteld.
  • Ook bent u verplicht om zowel een kopie van de originele aankoopakte van de woning en de grond als van de verkoopovereenkomst van de woning aan te leveren.
  • U kunt naderhand nog aanvullende info aanleveren. Dit kunt u ook vooraf sturen naar: grondzaken@edam-volendam.nl. Onder vermelding van “anti-speculatiebeding” en het adres van de betreffende woning.

Onvolledige verzoeken nemen we niet in behandeling.

Hoe hoog is de verschuldigde vergoeding?

Levert de woning bij verkoop meer op dan de koopsom en de daarbij behorende oorspronkelijke bouwkosten? Dan bent u een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de staffel van 10  jaren.
 

In het eerste jaar betekent dit een vergoeding gelijk aan het positieve verschil. Voor het tweede jaar en de volgende jaren bedraagt de vergoeding 90% van het verschil, 80% van het verschil en zo vervolgens, telkens met 10% minder. U kunt daarmee zelf een schatting maken van de vergoeding die u aan de gemeente moet betalen. Vul dit in via deze excelsheet: winstafdracht 

Behandeltermijn

De behandeltermijn van uw verzoek is acht weken. Dit wil zeggen dat de behandeling van het verzoek ongeveer acht weken in beslag neemt. Dit is inclusief besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders. Zodra wij een besluit hebben genomen op uw verzoek stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grondzaken op (0299) 398 398.