Afval, bedrijven

Algemeen

Heeft u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van zijn eigen bedrijfsafval.

Afvalinzamelaar of afvalverwerker

Als ondernemer kunt u contracten afsluiten met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO.

Gaat u een contract afsluiten met een inzamelbedrijf? Geef dan het volgende aan:

  • Het soort afval.
  • De gemiddelde hoeveelheid van het afval.
  • Hoe vaak het afval ingezameld moet worden.

Milieueisen

  • U moet zich houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval.
  • De eisen hangen af van het soort afval en de hoeveelheid afval dat u inlevert.

Reinigingsrechten bedrijven

De gemeente kan maar beperkt bedrijfsafval innemen. Wilt u meer informatie over reinigingsrechten voor bedrijven? Wilt u informatie over reinigingsrechten voor bedrijven? Ga dan naar onze pagina 'Reinigingsrechten bedrijven'.