Achternaam kind kiezen

Algemeen

Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind. Wilt u de achternaam van uw kind vast laten leggen? Maak dan een afspraak om samen langs te komen op het Stadskantoor.

Achternaam kind vastleggen

Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam bij ons vast . Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen langskomen. Het vastleggen van de achternaam is gratis.

Meenemen bij het vastleggen van de achternaam

Neem allebei een geldig identiteitsbewijs mee.

Kiest u geen achternaam of legt u die niet op tijd vast? Dan bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Welke situatie geldt voor u? / Persoonlijke situaties

Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan legt u dat voor of tijdens de geboorteaangifte samen bij ons vast.

Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap

  • Als de moeder zwanger is van een onbekende donor, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor is een ouderschapsverklaring nodig. Wilt u dat uw kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt? Dan legt u dit  vast bij de gemeente.
  • Is de moeder zwanger van een bekende donor en de duomoeder erkent uw kind? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Dan legt u dit vast bij de gemeente.

Gezin van twee mannen

Op het moment van de geboorte van een kind, is er altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dezelfde achternaam.

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partners

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt? Dan moet de vader of de duomoeder uw kind erkennen. Bij de erkenning kiest u samen de achternaam.