Wet Open overheid (Woo)

Algemeen

Woo is de afkorting van Wet open overheid. Deze wet regelt het recht op informatie over bijna alles wat de overheid doet. Dat geldt dus ook voor de gemeente.

Overheidsinformatie opvragen

De gemeente Edam Volendam maakt al veel informatie openbaar over beleid en uitvoering. Deze informatie staat op deze website op categorie ingedeeld of op de Overheid.nl

Vindt u hier niet (precies) wat u zoekt? 

Dan kunt u  een informatieverzoek of een Woo-verzoek doen.

Informatieverzoek doen

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. Heeft u informatie van ons nodig? Mail dan naar ons e-mailadres: info@edam-volendam.nl.

De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Een Woo-verzoek wordt wél openbaar.

Woo-verzoek indienen

Onder de Woo valt ook een Woo-verzoek. Hiermee vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Op grond van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle publieke taken van de gemeente Edam-Volendam. Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u, indien u het Woo-verzoek via de elektronische weg wilt indienen, (uitsluitend) gebruik maken van het aanvraagformulier hieronder. Het indienen van een Woo-verzoek via bijvoorbeeld e-mail is niet toegestaan.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:
•    over welk publieke informatie het gaat 
•    om welke of wat voor soort documenten het gaat 
•    over welke periode het gaat 
•    uw contactgegevens.

Indienen Woo-verzoek met DigiD en eHerkenning

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvangt u een bevestiging. Als wij nog vragen hebben over uw Woo-verzoek, dan neemt de Woo-contactpersoon contact met u op.

Wij hebben vier weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kunnen wij deze termijn met maximaal twee weken verlengen. Hier krijgt u dan een bericht van.

Privacy en concurrentie

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat er concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven in staan. Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden. Als dit het geval is, dan lees u dat in het besluit.

Bezwaar

Bent u het niet eens bent met het Woo-besluit? Dan kunt u bezwaar indienen. Vervolgens kunt u ook beroep en hoger beroep indienen. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar of beroep kunt aantekenen.

Contact

Heeft u vragen over de Woo of over de afhandeling van uw Woo verzoek? Of twijfelt u tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek? Bel of e-mail dan met de Woo-contactpersoon op (0299) 398 398 of info@edam-volendam.nl.

Kosten

Aan het verstrekken van gedrukte kopieën zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover is te krijgen via onze Woo contactpersoon op info@edam-volendam.nl