Waterfront Volendam

De visie moet een beeld geven van de ambities voor de uitstraling van het gebied en de economische ontwikkelkansen. De visie integreert en concretiseert het beleid op de gebieden toerisme, verkeer, horeca, bedrijvigheid, recreatie en zorgt voor een structurering en betere uitstraling naar en vanaf het water van de Gouwzee.

Het college van B&W en de Raad willen prioriteit geven aan deze visie. In november 2021 vindt een themaraad plaats.

Haven Volendam, foto Marianne Jonkman