Waterfront Volendam

De visie moet een beeld geven van de ambities voor de uitstraling van het gebied en de economische ontwikkelkansen. De visie integreert en concretiseert het beleid op de gebieden toerisme, verkeer, horeca, bedrijvigheid, recreatie en zorgt voor een structurering en betere uitstraling naar en vanaf het water van de Gouwzee.

Inmiddels heeft participatie plaatsgevonden (themaraad 23 juni 2022).

Haven Volendam, foto Marianne Jonkman