Wat doen wij

Algemeen

Wij zijn druk bezig met verduurzamen. Graag geven wij u inzicht in wat wij zoal doen en waarom wij daarvoor kiezen. Op deze pagina leest u per thema onze plannen, projecten en het beleid.

Energie

De transitie van onze warmte- energievoorziening is een grote opgave. Wij moeten onze leefomgeving aanpassen om rekening te houden met de verandering van ons klimaat.

Energieneutraal

In 2050 willen wij energieneutraal zijn. Dit betekent dat wij op jaarbasis evenveel hernieuwbare energie opwekken als dat wij verbruiken. Dit gaat niet in één keer, dus dat doen wij in stappen. Wij maken de overgang van een fossiel gebaseerd energiesysteem naar een systeem gebaseerd op hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenlucht en biomassa.
Fossiele energie (kolen, aardolie en aardgas) en kernenergie vallen niet onder hernieuwbare energie. Deze energie is afkomstig uit bronnen die niet aanvullen. 

Stappenplan energieneutrale gebouwen

Een energieneutraal gebouw gebruikt per jaar niet meer energie dan er wordt geproduceerd. Het gaat erom dat er zo efficiënt mogelijk met energie wordt omgegaan. Daardoor is er minder energie nodig. De focus is het toepassen van warmte/koude bronnen met een (zeer) lage temperatuur (10 - 50°C) om het gebouw te voorzien van verwarming, koeling en warm water. Hierbij is een goede afstemming nodig tussen de isolatiegraad, de installatie en het warmteafgiftesysteem (radiator, vloerverwarming, etc.). Hoe beter is geïsoleerd, hoe lager het warmteverlies.

Onze strategie naar een energie-efficiënt, aardgasvrij of energieneutraal gebouw is:

 1. Beperk de energievraag
  • Isoleren en ventileren
  • Verlagen temperatuur warmteafgiftesysteem
  • Kleine energiebesparende maatregelen (link 24 tips) 
 2. Gebruik restwarmte en -koude
  • Hergebruiken, opslaan en uitwisselen
 3. Zet zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen in

 

Strategie energie efficient gebouw
Strategie: energie efficiënt gebouw

Doorstroming op de woningmarkt en op bedrijventerreinen stimuleert verduurzamen van bestaande gebouwen. In 2030 willen wij de eerste wijken afsluiten van aardgas. De huiseigenaren in deze wijken moeten zichzelf voorzien van een alternatieve bron volgens de Transitievisie Warmte.

Klimaatadaptie

Om onze gemeente leefbaar, veilig en prettig te houden bereiden we ons voor op het veranderende klimaat. Wilt u hier meer over weten? Lees dan het  Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie.