Vragen en antwoorden over de crisisnoodopvanglocatie Baanstee-Noord

Op deze pagina vindt u een aantal vragen en antwoorden over de tijdelijke crisisnoodopvang in Baanstee-Noord.

Hoe lang blijft deze crisisnoodopvang?

In de afgelopen weken heeft het Rijk de Veiligheidsregio’s om dringende extra hulp gevraagd. Daarna is afgesproken dat de opvang voor een periode van drie maanden is.

Waarom in Purmerend en Edam-Volendam?

De gemeente Wormerland heeft in juni 2022 de regionale hub, die was ingericht voor de registratie van Oekraïense vluchtelingen, een aantal weken ingezet voor de opvang van asielzoekers. De hub heeft tot 12 juli 2022 dienstgedaan. Andere opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen zijn op dit moment volledig benut. Voor de nieuwe opdracht hebben de burgemeesters in de regio afgelopen 1 september gesproken over een voorstel van de Veiligsheidregio om crisisnoodopvang in de regio te realiseren. De burgemeester van Purmerend en Edam-Volendam hebben daarop aangegeven die opdracht op zich te nemen in samenwerking met de Veiligheidsregio.

Waar komt de crisisnoodopvang precies?

Op Baanstee-Noord kavel 15b. Dit is de locatie waar de gemeente Purmerend de nieuwe milieustraat heeft gepland. Dit is grond van de gemeente Purmerend en hindert daardoor de ontwikkelingen van andere bedrijven niet.

Is er aandacht voor de veiligheid rondom de opvanglocatie?

Ja. Hoe de beveiliging, maar ook andere zaken geregeld moeten worden zoals medische zorg, eten en dagbesteding moeten nog verder uitgezocht worden. Dit wordt de komende weken duidelijker.

Wat voor soort opvang komt er?

Er komt crisisnoodopvang. Er komt geen AZC. Het gaat om meerdere tenten om te verblijven, slapen en samen te komen. Hoe dit er uiteindelijk uit gaat zien is nog niet duidelijk. De Veiligheidsregio verdiept zich daar nu in met de eerder opgedane kennis en ervaring.

Wat voor mensen komen er?

De doelgroep bestaat uit 450 asielzoekers die geregistreerd zijn door het COA. Zij verblijven nu in Ter Apel of op een crisisnoodopvanglocatie elders in het land. Er komen geen veiligelanders of onruststokers. 

Bij wie kan ik terecht met vragen of zorgen?

Er is een mailadres geopend voor vragen en suggesties over de crisisnoodopvang via noodopvangbaanstee@purmerend.nl.

Kunnen bedrijven ook hulp bieden?

Ja dat kan via het aangemaakte mailadres noodopvangbaanstee@purmerend.nl. We nemen contact op zodra we weten welk aanbod nodig is.

Hebben de tijdelijke bewoners een dagbesteding?

Met de ervaringen van de opvanglocatie is Assendelft, die is gerealiseerd door de Veiligheidsregio, onderzoeken we wat de tijdelijke bewoners hier nodig hebben.