Vragen en antwoorden over de crisisnoodopvanglocatie Baanstee-Noord

Op deze pagina vindt u een aantal vragen en antwoorden over de tijdelijke crisisnoodopvang in Baanstee-Noord.

Hoe lang blijft deze crisisnoodopvang?

In de afgelopen weken heeft het Rijk de Veiligheidsregio’s om dringende extra hulp gevraagd. Daarna is afgesproken dat de opvang voor een periode van drie maanden is.

Waarom in Purmerend en Edam-Volendam?

De gemeente Wormerland heeft in juni 2022 de regionale hub, die was ingericht voor de registratie van Oekraïense vluchtelingen, een aantal weken ingezet voor de opvang van asielzoekers. De hub heeft tot 12 juli 2022 dienstgedaan. Andere opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen zijn op dit moment volledig benut. Voor de nieuwe opdracht hebben de burgemeesters in de regio afgelopen 1 september gesproken over een voorstel van de Veiligheidsregio om crisisnoodopvang in de regio te realiseren. De burgemeester van Purmerend en Edam-Volendam hebben daarop aangegeven die opdracht op zich te nemen in samenwerking met de Veiligheidsregio.

Waar komt de crisisnoodopvang precies?

Op Baanstee-Noord kavel 15b. Dit is de locatie waar de gemeente Purmerend de nieuwe milieustraat heeft gepland. Dit is grond van de gemeente Purmerend en hindert daardoor de ontwikkelingen van andere bedrijven niet.

Is er aandacht voor de veiligheid rondom de opvanglocatie?

Ja. Hoe de beveiliging, maar ook andere zaken geregeld moeten worden zoals medische zorg, eten en dagbesteding moeten nog verder uitgezocht worden. Dit wordt de komende weken duidelijker.

Wat voor soort opvang komt er?

Er komt crisisnoodopvang. Er komt geen AZC. Het gaat om meerdere tenten om te verblijven, slapen en samen te komen. Hoe dit er uiteindelijk uit gaat zien is nog niet duidelijk. De Veiligheidsregio verdiept zich daar nu in met de eerder opgedane kennis en ervaring.

Wat voor mensen komen er?

De doelgroep bestaat uit 450 asielzoekers die geregistreerd zijn door het COA. Zij verblijven nu in Ter Apel of op een crisisnoodopvanglocatie elders in het land. Er komen geen veilige landers of onruststokers. 

Bij wie kan ik terecht met vragen of zorgen?

Er is een mailadres geopend voor vragen en suggesties over de crisisnoodopvang via noodopvangbaanstee@purmerend.nl.

Kunnen bedrijven ook hulp bieden?

Ja dat kan via het aangemaakte mailadres noodopvangbaanstee@purmerend.nl. We nemen contact op zodra we weten welk aanbod nodig is.

Hebben de tijdelijke bewoners een dagbesteding?

Met de ervaringen van de opvanglocatie is Assendelft, die is gerealiseerd door de Veiligheidsregio, onderzoeken we wat de tijdelijke bewoners hier nodig hebben.

Hoe ziet de crisisnoodopvang eruit?

Hieronder vindt u een tekening van de noodopvang. Deze wordt geplaatst op kavel 15b aan de Visserijweg. Dit is de locatie waar de nieuwe milieustraat van de gemeente Purmerend zal komen.

 

Asielopvang

De crisisnoodopvang wordt nu georganiseerd voor 3 maanden. Hoe hard is die termijn?

De hulpkreet van de rijksoverheid aan de Veiligheidsregio’s is bedoeld voor een crisisnoodopvang voor een periode van drie maanden. Dat is de informatie die gedeeld is met de gemeenten om een bijdrage te leveren bij de asielcrisis. Op basis van die informatie wordt de crisisnoodopvang in de Baanstee-Noord georganiseerd. Dankzij de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam is er tijdelijk een goede noodopvang voor 450 mensen, mannen, vrouwen en kinderen, die anders buiten zouden moeten slapen. Het rijk overlegt regelmatig met de Veiligheidsregio’s over de asielsituatie en hoe deze korte termijnoplossingen bijdragen. Op dit moment ligt er geen verzoek tot verlenging.

Wat wordt de dagbesteding in de tent?

In samenwerking met maatschappelijke en culturele organisaties en het onderwijs overleggen de gemeenten over de dagbesteding. Dit zal de komende weken vorm krijgen. Doel is dat iedereen die hier tijdelijk woont mee kan doen in het dagelijks ritme van de opvang.

Hoe wordt de tent verwarmd in verband met de kou?

Op dit moment worden aggregaten gebruikt om de tent te verwarmen.

Kan ik kleding of andere spullen inzamelen en langsbrengen?

Op dit moment zijn we nog druk bezig met het opbouwen van de opvanglocatie. Maar spullen zoals (winter)kleding, speelgoed en fietsen zijn heel erg welkom. U kunt een e-mail sturen naar noodopvangbaanstee@purmerend.nl en uw aanbod aanmelden. Zodra we van uw aanbod gebruik willen maken, nemen we contact met u op. Het is niet de bedoeling om op de locatie langs te komen.

Wat is de samenstelling van de groep die in de noodopvang verblijft?

De helft van de groep verblijft op dit moment in een noodopvang in Assendelft en zal naar de Baanstee-Noord verhuizen zodra de opvang gereed is. Die groep van 225 is divers en bestaat uit mannen, vrouwen, ongeveer 50 kinderen, en ouderen. De andere mensen die hier onderdak krijgen, worden door het COA toegewezen. In totaal is er voor 450 mensen een opvangplek. Iedereen is ingeschreven bij het COA en zit in het proces voor asiel in Nederland. Sommigen hebben inmiddels een BSN nummer en werk.

Kan een asielzoeker werken?

Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. Zijn asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen met een werkvergunning.

Kunnen er ook gelukzoekers komen?

Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij te vrezen heeft voor oorlog, vervolging of een onmenselijke behandeling. Een vluchteling is iemand die ook daadwerkelijk bescherming krijgt. Alle asielzoekers worden geregistreerd om hun aanvraag voor asiel te beginnen. Daarvoor moet hij of zij een asielprocedure doorlopen. De beslissing voor asiel in Nederland neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Mensen uit veilige landen kunnen zich aanmelden en zo’n procedure starten, maar die zal veel korter zijn. De meeste mensen uit veilige landen krijgen geen verblijfsvergunning. De mensen die hier onderdak krijgen worden door het COA toegewezen en zijn daar geregistreerd.

De Edammerweg is een doorgaande weg met zwaarder verkeer. Lopen/fietsen is gevaarlijk. Hoe gaat de gemeente hiermee om?

De mensen die we gaan opvangen krijgen uitleg over de omgeving en de huisregels die we met elkaar afspreken. Het is geen gevangenis en 100% veiligheid geven bestaat niet, want mensen mogen het terrein verlaten. Zij zullen in het begin zeker ook even aan hun nieuwe omgeving moeten wennen. Er komt goede uitleg over veilige routes richting Edam of Purmerend. Op de locatie zijn altijd meerdere beveiligers aanwezig om zowel de orde te bewaken als ook om eerste hulp te verlenen, mocht dat nodig zijn. Er worden activiteiten georganiseerd in de opvang, zodat zij zich niet hoeven te vervelen. Ook het COA is aanwezig om de mensen verder te helpen met hun asielprocedure. Mocht iemand zich misdragen, dan kan dit leiden tot een locatieverbod. Suggesties die omwonenden hebben om de omgeving veiliger te maken of de tijdelijke bewoners wegwijs te maken zijn van harte welkom.

Welke andere veiligheidsmaatregelen treft de gemeente?

Er wordt een veiligheidsdienst ingehuurd om te helpen bij de bewaking en ondersteuning van de veiligheid op en rondom het terrein. Dit bedrijf heeft ervaring met de noodopvang in Assendelft, gaat ook samenwerken met de omgeving en is 24 uur per dag bereikbaar. In de omgeving worden extra middelen ingezet, zoals openbare verlichting langs de weg.

Zijn asielzoekers verzekerd?

Ja. Alle tijdelijke bewoners zijn verzekerd via de Rijksoverheid.