Visie De Purmer

Update februari 2023

De gemeenteraad heeft in december 2022 het besluit genomen voor de verlenging van de WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) op het gebied in de Purmer. We zijn in gesprek met agrarische ondernemers in het WVG-gebied over het vervolg. En ook met ondernemers op de Julianaweg over bedrijfsverplaatsing.

Update augustus 2022

In mei 2021 heeft de gemeenteraad besloten om samen met de gemeenten Purmerend en Waterland een omgevingsvisie te laten opstellen voor De Purmer. Dit is het stuk van de polder ten (zuid)oosten van Purmerend.

De visie moet tot stand komen in samenspraak met bewoners, (agrarische) ondernemers, milieuorganisaties, andere overheden en overige belanghebbenden. Belangrijke thema’s in de visie zijn:

  • bedrijvigheid
  • woningbouw
  • het Purmerbos
  • bereikbaarheid
  • het agrarisch hart
  • energie

U kunt de ontwikkelingen volgen op de projectwebsite voor de omgevingsvisie. Momenteel verwerken wij de reacties. Na de zomer koppelen we de resultaten terug. De planning is dat de visie eind 2022 klaar is.

Bedrijvigheid

Het eerste onderdeel dat wordt uitgewerkt is bedrijvigheid. Wij kijken hiervoor naar het gebied tussen de N244/N247 en de ringvaart in het noordoosten van de Purmer.

In november 2021 heeft de gemeenteraad gekozen voor het scenario waarbij er een bedrijventerrein wordt ontwikkeld aan de westzijde van de Purmer. Wij onderzoeken op dit moment hoe wij dit scenario kunnen realiseren. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de belangen van de huidige en toekomstige gebruikers, omwonenden en de algemene natuurbelangen van het gebied. Dit komt samen in een ontwikkelstrategie.

Wij streven ernaar om de ontwikkelstrategie eind 2022 af te ronden. En om deze in 2023 aan de gemeenteraad aan te bieden. De gemeenteraad neemt dan een besluit over de verdere ontwikkeling van het gebied.

Project de Purmer

Documenten economisch onderzoek 

Voor de raadsbesluiten, de rapportage, het onderzoeksrapport, het participatieverslag en de ondernemersenquête verwijzen wij u naar de  documenten op de raadsvergaderingspagina van 9 september en 25 november 2021

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen of opmerkingen over dit proces? Dan kunt u mailen naar projecten@edam-volendam.nl .

Overzichtskaart De Purmer