Verplaatsing brandweer Kwadijk en brandweer Edam

Brandweerkazerne Kwadijk

De brandweerkazerne Kwadijk wordt herbouwd op een nieuwe locatie. De bestaande locatie gaan in de verkoop. In het tweede kwartaal van 2021 starten we met de bouw van de nieuwe locatie in Kwadijk. 

Het schetsontwerp is een concept. De definitieve versie plaatsen we binnenkort.

Concept schetsontwerp nieuwe brandweerkazerne Kwadijk

Brandweerkazerne Edam

Het parkeerterrein naast de bibliotheek Edam is aangewezen als locatie voor de tijdelijke brandweerpost Edam. Op 18 februari 2021 is het bijbehorende krediet vastgesteld door de gemeenteraad. Onder de voorwaarde dat er binnen een termijn van vijf jaar na dit besluit - behoudens overmacht - een definitieve brandweerkazerne wordt gerealiseerd. Zodat de tijdelijke kazerne kan worden afgebroken.