Verplaatsing brandweer Kwadijk en brandweer Edam

Brandweerkazerne Kwadijk

De brandweerkazerne Kwadijk wordt herbouwd op een nieuwe locatie. De bestaande locatie gaat in de verkoop.

Juni - september 2021

In deze periode beoordeelt een gecertificeerd bedrijf het ontwerp op de uitgangspunten Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) en Energieneutraal gebouw (ENG). In dit proces is een maand vertraging opgelopen door te kort aan capaciteit bij de gecertificeerde bedrijven. Hierna dienen we de omgevingsvergunningsaanvraag in. Voor het aanbestedingstraject wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

Het schetsontwerp is nu nog een concept. De definitieve versie plaatsen we binnenkort.

Concept schetsontwerp nieuwe brandweerkazerne Kwadijk

Brandweerkazerne Edam

Het parkeerterrein naast de bibliotheek Edam is aangewezen als locatie voor de tijdelijke brandweerpost Edam. Op 18 februari 2021 is het bijbehorende krediet vastgesteld door de gemeenteraad. Onder de voorwaarde dat er binnen een termijn van vijf jaar na dit besluit - behoudens overmacht - een definitieve brandweerkazerne wordt gerealiseerd. Zodat de tijdelijke kazerne kan worden afgebroken. 

Juni - september 2021

We zijn genoodzaakt het aanbestedingsproces van de bouwwerkzaamheden opnieuw te doorlopen. Dit omdat het aanbestedingsproces begin dit jaar niet tot gunning heeft geresulteerd. Ook wordt direct daarop opvolgend de vergunningsaanvraag ingediend. En beginnen we met de voorbereidende bouwwerkzaamheden en richten we het parkeerterrein als blauwe zone in.