Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Algemeen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Vraag deze digitaal bij ons aan:

Aanvragen

Een VOG kunt u op drie manieren aanvragen:

 1. digitaal via Justis
 2. digitaal via de gemeente
 3. persoonlijk aan de balie op het Stadskantoor

Digitaal aanvragen via Justis is het goedkoopste, maar uw werkgever moet daarvoor wel eHerkenning geactiveerd hebben.

1. Digitaal aanvragen bij Justis

U kunt de VOG online aanvragen bij Justis.

Dan hoeft u niet naar het Stadskantoor te komen.

Let op: u heeft hiervoor DigiD nodig. En uw werkgever moet de aanvraag eerst klaarzetten op de website van Justis. Uw werkgever heeft daarvoor eHerkenning nodig.

Digitaal een VOG aanvragen via Justis is goedkoper dan een digitale of persoonlijke aanvraag bij de gemeente.

2. Digitaal aanvragen via de gemeente

Kan uw werkgever de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Dan kunt u de VOG digitaal bij ons aanvragen. U hoeft dan niet naar het Stadskantoor  te komen. U heeft daarvoor uw DigiD en het volledig ingevulde aanvraagformulier nodig.

Na inloggen vult u alle gevraagde gegevens in. Vervolgens uploadt u alle bladzijden van het aanvraagformulier. Bij de laatste stap verzend u het formulier automatisch naar ons en betaalt u ook gelijk online de VOG.

Lukt het niet om het volledige aanvraagformulier digitaal te uploaden? Neem dan altijd contact met ons op voordat u de aanvraag verstuurt. Aanvragen zonder een geüpload aanvraagformulier nemen wij niet in behandeling.

Digitaal VOG aanvragen via de gemeente

Let erop dat u altijd de meest recente versie van het aanvraagformulier  VOG heeft gekregen en uploadt. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en door uzelf en uw werkgever zijn ondertekend.

3. Persoonlijk aanvragen aan de balie op het Stadskantoor

Wilt of kunt u uw aanvraag VOG niet online regelen? Dan kunt u op het Stadskantoor langskomen om de VOG aan te vragen.

Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Gebruik het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever en neem het mee naar het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 in Volendam.

Let erop dat u altijd de meest recente versie van het aanvraagformulier VOG heeft gekregen.

Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en door uzelf en uw werkgever zijn ondertekend. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee. Aan de balie vragen wij u hierom. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG door Justis per post thuisgestuurd.

Bent u niet (meer) ingeschreven bij de gemeente of woont u in het buitenland? Dan moet u de VOG rechtstreeks aanvragen op de website van Justis. Dit geldt ook als u een aanvraag wilt doen voor een bedrijf of organisatie.

Wat voegt u bij de aanvraag?

Als u de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier.
 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Geld op pinpas.

Iemand anders machtigen

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. Dit noemen we machtigen.

 • Geef in een brief aan wie u machtigt en onderteken de brief.
 • Met deze brief gaat de gemachtigde persoon naar de gemeente.
 • Deze persoon moet een legitimatiebewijs van u (of een kopie daarvan) bij zich hebben.
 • De persoon moet ook zichzelf kunnen identificeren.

Waarvoor hebt u een VOG nodig?

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

 • Een toekomstige werkgever hierom vraagt.
 • U vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt.
 • U zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt.
 • U een visumaanvraag doet.
 • U lid wilt worden van een schietvereniging.
 • U verhuist naar het buitenland.

Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

Iemand anders machtigen

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. Dit noemen we machtigen.

 • Geef in een brief aan wie u machtigt en onderteken de brief.
 • Met deze brief gaat de gemachtigde persoon naar de gemeente.
 • Deze persoon moet een legitimatiebewijs van u (of een kopie daarvan) bij zich hebben.
 • De persoon moet ook zichzelf kunnen identificeren.

VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen bij Justis. Bijvoorbeeld bij deelname aan een aanbesteding, het sluiten van een overeenkomst of contract of voor lidmaatschap van een brancheorganisatie. Dit kan niet bij de gemeente. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

De VOGrp is niet bedoeld voor Zzp’ers. Zij moeten een VOG voor een natuurlijke persoon (VOG NP) aanvragen.

Wat zijn de kosten?

 • De kosten voor een digitale VOG aanvraag via Justis in 2024 bedragen €33,85
 • Kosten bij aanvraag bij de gemeente in 2024: €41,35.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een VOG, bezwaar maken enzovoort vindt u op justis.nl