Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. U kunt de aanvraag bij ons doen. Maak hiervoor een afspraak.

Aanvragen

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen.

VOG aanvragen via de gemeente

 • U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
 • U levert dit volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online VOG aanvragen

U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

 • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
 • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
 • U controleert de gegevens.
 • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

VOG direct aanvragen bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

 • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of
 • als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

Iemand anders machtigen

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. Dit noemen we machtigen.

 • Geef in een brief aan wie u machtigt en onderteken de brief.
 • Met deze brief gaat de gemachtigde persoon naar de gemeente.
 • Deze persoon moet een legitimatiebewijs van u (of een kopie daarvan) bij zich hebben.
 • De persoon moet ook zichzelf kunnen identificeren.

VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen bij Justis. Bijvoorbeeld bij deelname aan een aanbesteding, het sluiten van een overeenkomst of contract of voor lidmaatschap van een brancheorganisatie. Dit kan niet bij de gemeente. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

De VOGrp is niet bedoeld voor Zzp’ers. Zij moeten een VOG voor een natuurlijke persoon (VOG NP) aanvragen.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag?

Als u de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier.
 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Geld op pinpas.

Iemand anders machtigen

Zie uitleg bij aanvraag.

Waarvoor hebt u een VOG nodig?

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

- Een toekomstige werkgever hierom vraagt.
- U vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt.
- U zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt.
- U een visumaanvraag doet.
- U lid wilt worden van een schietvereniging.
- U verhuist naar het buitenland.

Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

Wat zijn de kosten?

Kosten in 2021: € 41,35.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een VOG, bezwaar maken enzovoort vindt u op justis.nl