Verhuur van te koop staande leegstaande woning

Algemeen

Heeft u een leegstaande woning in onze gemeente? En staat deze te koop? U mag die tijdelijk verhuren. U heeft hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

Aanvragen

Zo vraagt u de vergunning aan

 1. Vul hierboven het aanvraagformulier voor de vergunning  in.

 2. Voeg een kopie bij van het eigendomsbewijs van de woning.

 3. Voeg een bewijs bij dat de woning te koop staat. Zoals een verkoopbrochure of een verwijzing naar de website van een makelaar.

Stuur de stukken op naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Wanneer komt u in aanmerking?

In aanmerking komen woonruimten in een voor verkoop bestemde woning die

 • Nooit bewoond zijn geweest (nieuwbouwwoning).
 • In de twaalf maanden voordat de woning leeg is komen te staan door de eigenaar onafgebroken geheel of grotendeels bewoond is geweest.
 • Minder dan een jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag Leegstandwetvergunning is opgeleverd. En sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest.
 • Gedurende een tijdvak van tien jaren niet langer dan gedurende een wel of niet aaneengesloten tijdvlak van drie jaar geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd is geweest. Dit voorafgaand aan het tijdstip waarop de Leegstandwetvergunning is aangevraagd.

Artikel 15 van de Leegstandwet bepaalt dat de gemeente alleen een Leegstandwetvergunning mag verlenen als:

 • De woning leeg staat. Dit betekent dat er niemand in de woning mag zijn ingeschreven en dat de woning ook niet feitelijk bewoond wordt.
 • De eigenaar heeft aangetoond dat de woning te koop staat.
 • Er van de eigenaar niet kan worden gevergd dat hij zijn woning op andere wijze te huur aanbiedt (hij kan echt niet via de reguliere huurmarkt verhuren).
 • De eigenaar aantoont dat de woning ook echt bewoond gaat worden na verlening van de leegstandwetvergunning.

Voorwaarden

Eigenaren van een woonruimte mogen voor hun woonruimte meer dan een keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. Op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal vijf jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur (leegstandwetvergunning) heeft gegolden.

Waar moet de overeenkomst voor tijdelijke huur aan voldoen?

De huurovereenkomst moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De huurovereenkomst duurt tenminste zes maanden.
 2. De opzegtermijn voor de huurder is niet langer dan een maand.
 3. De opzegtermijn voor de verhuurder is niet korter dan drie maanden.
 4. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de Leegstandwetvergunning haar gelding verliest.
 5. De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.
 6. De gemeente verzoekt de verhuurder om een afschrift van de Leegstandwetvergunning aan de huurder te verstrekken.

Goed om te weten

Te koop staande woning

 • U mag zelf bepalen hoeveel huur u vraagt voor de woning.

 • U krijgt de vergunning voor vijf jaar ineens.

 • U mag niet meer dan twee te koop staande woningen tegelijk tijdelijk verhuren.

Huurwoning in afwachting van sloop of renovatie

 • U mag een sloop- of renovatiewoning maximaal zeven jaar verhuren.

 • Is er sprake van een bestemmingsplan, waarvoor geen ontheffing is verleend? Dan krijgt u een vergunning voor maximaal twee jaar of nog korter.

Woonruimte in gebouwen

 • Leegstaande gebouwen, zoals kantoren, mogen maximaal tien jaar als woonruimte worden verhuurd

 • Gaat het om woonruimte in een gebouw waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan is verleend? Dan krijgt u een vergunning voor de duur van deze ontheffing (met een maximum van tien jaar)

Huurcontract

 • De huurder van een woning die verhuurd is op grond van de Leegstandswet, heeft geen huurbescherming

 • De huurovereenkomst geldt voor minimaal zes maanden

 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal een maand voor de huurder en minimaal drie maanden voor de verhuurder

 • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen

Tijdelijke verhuur en hypotheekaftrek

Verhuurt u uw woning tijdelijk? U kunt dan geen hypotheekrente meer aftrekken. Komt de woning weer leeg te staan? Dan mag u weer  hypotheekrente aftrekken.