Verhuizen naar Nederland

Algemeen

Als u in Nederland komt wonen, dan schrijft u zich in bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond. Maak hiervoor een afspraak op het Stadskantoor.

Wanneer moet u zich laten inschrijven?

Komt u minstens vier maanden in Nederland wonen binnen een periode van zes maanden? Dan schrijft u zich in bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij ons als u legaal in Nederland bent. Dit heet 'rechtmatig verblijf'. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Hoe schrijft u zich in?

 • Ga persoonlijk naar het Stadskantoor om u in te schrijven. Doe dit binnen vijf dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Maak hiervoor een afspraak via bovenstaande knop.
 • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
 • Is uw partner ook meegekomen naar Nederland? Dan moet uw partner met u meekomen naar het Stadskantoor.
 • Zijn uw kinderen ook meegekomen naar Nederland? Dan moeten zij met u meekomen naar het Stadskantoor.
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

Wij schrijven u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal vier weken.

U woont korter dan vier maanden in Nederland

Woont u korter dan vier maanden in Nederland? Dan hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Wat hebt u nodig voor de inschrijving?

Gaat u bij iemand inwonen of gaat u samenwonen? Dan hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig. Vul dan bovenstaand DigiD-formulier in. U kunt ook een afdrukformulier invullen:

Afdrukformulier toestemming hoofdbewoner inwoning

Digitaal formulier toestemming hoofdbewoner inwoning

U heeft hier het volgende bij nodig:

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt. 
 • Gaat u bij iemand  inwonen of samenwonen? Dan hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Meer informatie

Het kan zijn dat u geen vast woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u binnenschipper bent of in een instelling verblijft. Bel dan voor meer informatie naar (0299) 398 398.