Verhuizen naar buitenland

Algemeen

Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente. U emigreert als u minimaal acht maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze acht maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar. Doe hier digitaal aangifte van uw vertrek.

Aangifte doen

U geeft uw vertrek maximaal vijf dagen van te voren door aan ons. Geef daarbij de volgende informatie door:

  • De namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren.
  • Uw oude adres.
  • Uw nieuwe adres.
  • De datum van emigratie.

Wij passen uw gegevens direct aan.

Let op: U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Wie moet een emigratie doorgeven?

Gaan alle bewoners van het adres tegelijk emigreren? Dan kunt u uw vertrek uit Nederland hierboven online doorgeven.

Woont u met meerdere personen op één adres en gaat niet iedereen mee? Dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan achttien jaar. Maak hiervoor een afspraak via (0299) 398 398.

Wie kan een emigratie doorgeven?

  • Iedereen die zestien jaar of ouder is.

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan zestien jaar.

  • Ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen).

  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen).

  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen).

  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Meer informatie

Het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten.