Uittreksel persoonsgegevens BRP

Algemeen

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Aanvragen

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar
 • iemand die u hebt gemachtigd.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Woont u in het buitenland of staat u niet meer bij een Nederlandse gemeente ingeschreven? Dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

 • Vraagt u het uittreksel persoonlijk bij ons aan?  Dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Vraagt u het uittreksel online of schriftelijk aan? Dan sturen wij het binnen enkele werkdagen per post naar u toe.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

 • uw DigiD
 • gegevens voor internetbankieren

Persoonlijk aanvragen bij de balie

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

U maakt hiervoor een afspraak, zie knop hierboven.

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.

U stuurt de brief naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar het Stadskantoor met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

U maakt hiervoor een afspraak met de knop hierboven.

De machtigingsbrief bevat:
 • De reden waarom u het uittreksel nodig hebt.
 • De naam van de gemachtigde.
 • Uw handtekening.
 • De handtekening van de gemachtigde.
 • Datum van ondertekening.

Wat zijn de kosten?

Kosten 2024: €9,00