Trouwen

Algemeen

Wat leuk dat u gaat trouwen! Trouwen voor de gemeente noemen we het burgerlijk huwelijk. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten. U kunt hier online een afspraak maken voor uw huwelijks- of partnerschapsceremonie. U heeft hierbij de DigiD inlogcode en kopieën van ID's van beide partners nodig.

Aanvragen en oriënteren

In de digitale aanvraag kunt u bekijken welke trouwambtenaren en  trouwlocaties er zijn. Dit kan voordat u inlogt met uw DigiD. Het is ook handig om gelijk de 'beschikbaarheid' te checken. 

U kunt maximaal twaalf maanden in de toekomst plannen. 

Goed om te weten

Let op dat u hier ook kopieën van de ID's van de getuigen bijvoegt. Een kosteloze ceremonie of kort zakelijk huwelijk is alleen voor inwoners van Edam-Volendam.

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt ook een afspraak maken om langs te komen. Bel hiervoor naar (0299) 398 398. De trouwambtenaar neemt vervolgens contact met u op.

 • Doe de melding uiterlijk veertien dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.
 • Na invulling van alle gegevens en betaling heeft u officieel een melding gedaan van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw).

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:
 • Allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen.  
 • Allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd.
 • Allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd.
 • Een buitenlands huwelijk ouder dan tien jaar in Nederland wilt laten registreren.
 • Een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Trouwlocaties, ambtenaren en beschikbaarheid

Wilt u alvast kijken of een trouwlocatie of trouwambtenaar beschikbaar is?
Kijk dan op de pagina trouwlocaties/trouwambtenaar. Voordat u met uw DigiD inlogt kunt u door te klikken op een naam uit de lijst rustig alles bekijken.

Het Stadskantoor, Stadhuis Edam en het Stolphoevekerkje kunt u direct reserveren. Pas als u een bevestigingsbrief heeft ontvangen is de datum definitief.

 • In de trouwzaal in Edam is plaats voor maximaal 40 bezoekers. In deze zaal is geen airco aanwezig. Daarom kan het hier in de zomer warm zijn.  
 • In de Stolphoevekerk in Volendam kunnen circa 80 personen plaatsnemen.
 • In de B&W-kamer in het Stadskantoor te Volendam mogen maximaal tien personen aanwezig zijn.

Overige locaties

Voor de beschikbaarheid van de overige locaties moet u nog met de door u gewenste locatie telefonisch of via mail contact opnemen, maar dit kunt u wel inplannen. Deze locaties vragen extra huurkosten bovenop de kosten voor het gemeentelijk huwelijk. Deze kosten moeten voor de ceremonie worden betaald aan de locatie. In de digitale aanvraag hierboven bekijken welke locaties er nog meer zijn. Dit kan voordat u inlogt met uw DigiD. 

Zelf een locatie uitzoeken?

Heeft u zelf een andere locatie uitgezocht? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • De locatie is openbaar toegankelijk, goed bereikbaar en heeft faciliteiten, zoals toiletten.
 • De locatie is veilig en verstoort de openbare orde niet.
 • U hebt toestemming van de eigenaar of beheerder van het terrein.
 • U dient het verzoek voor een locatie minimaal zes weken voor de huwelijksdatum in.

Kosten

Kosten voor trouwen of registreren partnerschap in
Edam-Volendam
2024
Maandag tot en met vrijdag€457,00
Zaterdag€714,00
Zondag€885,00
Extra kosten voor voltrekking in het Stolphoevekerkje€206,00
Extra kosten voor voltrekking op eenmalige locatie€206,00
Extra kosten indien bijstand wordt gevraagd van een gemeenteambtenaar om op te treden als getuige. Per getuige€28,80
Trouw-/partnerschapsboekje€23,00
Schrijven van trouwboekje (kalligrafie)€15,50
Bijschrijven kind in trouwboekje (kalligrafie)€4,20
Kort zakelijk huwelijk, alleen voor inwoners van gemeente Edam-Volendam op woensdag 8.30 of 9.00 uur. Alleen in Volendam, korte toespraak, max. 10 personen.€171,00

Kosteloze huwelijken, alleen voor inwoners van de gemeente Edam-Volendam op woensdag van 8.30 of 9.00 uur. Alleen in Volendam, zonder toespraak, maximaal vier personen (bruidspaar plus twee getuigen). Meerdere bruidsparen tegelijk.

Meer informatie en uitzonderingen

Bent u in het buitenland geboren? Dan moet uw uittreksel van het geboorteregister en bewijs van ongehuwd zijn eerst gecontroleerd worden bij de sectie Publiek. Als alle documenten goed zijn bevonden kunt u een afspraak maken voor de huwelijksvoltrekking of de sluiting van een geregistreerd partnerschap.

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan achttien jaar.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.