Terrasvergunning

Algemeen

Wilt u een terras bij uw horecaonderneming of bedrijf? Dan heeft u een vergunning nodig. Via onderstaande formulieren kunt u een vergunning aanvragen.

Terrasvergunning tijdens evenementen

De aanvraagformulieren voor een terrasvergunning tijdens evenementen vindt u hier.

Wat voegt u bij de aanvraag?

 • Een duidelijke situatietekening van de gewenste situatie (inclusief maten).
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie hierboven).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Algemeen Juridische Zaken via (0299) 398 398. 

Wanneer is er sprake van een terras?

Onder een terras verstaan wij:

 • Een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecaonderneming of bedrijf.
 • Waar zitgelegenheid is.
 • Waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.

Hiervoor heeft u een vergunning nodig. 

Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, hoort vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning.

Kosten 2023

 • Voor een terrasvergunning voor onbepaalde tijd: € 136,00 (leges).
 • Voor een tijdelijke terrasvergunning bij evenementen: € 38,15 (leges).

In bepaalde gevallen wordt per m2 ook precario in rekening gebracht. 

Geen toestemming vergunning

Wij kunnen een terrasvergunning weigeren

 1. Als het beoogde gebruik:
  a. Schade toebrengt aan de openbare plaats. 
  b. Gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of
   voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, of 
  c. Een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats.

 2. Als het beoogde gebruik of op zichzelf, of in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 3. Als een terras overlast op zou kunnen leveren voor een onroerende zaak (winkel of woning) vlakbij dit terras.

 4. Als het pand waarvoor een terrasvergunning wordt aangevraagd geen horecabestemming heeft. Dit volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Wilt u schermen, afdaken of vlonders gebruiken? Dan kan hiervoor in bepaalde gevallen een bouwvergunning vereist zijn.