Straatfotografie tijdens kermis in Edam en Volendam

Algemeen

Wilt u (portret)foto's maken van mensen tijdens de kermis in Edam en/of Volendam? Dan heeft u een ontheffing nodig. U kunt de ontheffing hieronder aanvragen.

Vraag de ontheffing op tijd aan

U vraagt de ontheffing hierboven aan tussen 1 maart en 1 mei van het jaar waarin de kermis wordt gehouden. Of, als 1 maart in het weekend valt, de eerstvolgende werkdag daarop volgend. 

Welke gegevens voegt u bij?

Bij uw aanvraag voegt u de volgende gegevens:

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de fotograaf waar u een ontheffing voor  aanvraagt.
 • Een losse recente pasfoto van de fotograaf.
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel van de onderneming.

Vul ook de datum, plaats en tijdstip in waarop u van de ontheffing gebruik wilt maken.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Uw aanvraag behandelen wij in principe binnen acht weken na ontvangst. Deze termijn kunnen wij verlengen met nog eens acht weken.

Waar en wanneer mag u fotograferen?

De burgemeester heeft met inachtneming van artikel 2:9 APV de volgende openbare plaatsen aangewezen met betrekking tot straatfotografen:

Edam

Gedurende de tijden waarop de kermis in Edam wordt gehouden:

Damplein, Keizersgracht, parkeerterrein, Kaasmarkt (Jan Nieuwenhuizenplein /Bierkade), het parkeerterrein aan de Baanstraat, 't Marken, de Hoogstraat, de Spuistraat en de Prinsenstraat.

Volendam

Gedurende de tijden waarop de kermis in Volendam wordt gehouden:

Sint Jozefstraat, C.J. Conijnstraat, Parkeerterrein Amvo, Zeestraat, Europaplein, Haven, Brugstraat, Slobbeland (mits toestemming van de organisator van de feesttent), Meerzijde, Edammerweg, Spoorbuurt, Stationsstraat en Julianaweg.

De ontheffing verlenen wij op grond van artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam - Volendam. En op grond van het aanwijzingsbesluit `wegen waar het verboden is het ten behoeve van publiek als straatfotograaf op te treden in Edam - Volendam`.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bedraagt in 2024:

 • gedurende de gehele kermisperiode in Edam € 142,80
 • gedurende de gehele kermisperiode in Volendam € 142,80

Hoeveel ontheffingen geven wij af?

Regels

De burgemeester geeft maximaal tien ontheffingen voor de kermis in Volendam af. En vier ontheffingen voor de kermis in Edam. Hierbij wachten wij de indieningsperiode eerst af. Hierbij gelden de volgende regels:

Bij maximaal tien ondernemingen die een aanvraag indienen voor Volendam en vier voor Edam geldt:

In principe één ontheffing per onderneming per kermis op datum van binnenkomst. Als er dan nog ontheffingen "over blijven", verdelen we deze volgens de volgende regels:

 1. Verzoekt een onderneming om een tweede ontheffing? Dan is ook hier de datum van binnenkomst bepalend.
 2. Zijn er meerdere ondernemingen die om een tweede ontheffing verzoeken en zijn die aanvragen op dezelfde datum ontvangen? Dan verdelen we de overige ontheffingen door loting, naar chronologie van de datum van aanvraag.
 3. We geven maximaal twee ontheffingen per onderneming per kermis af.
Bij meer dan tien ondernemingen die een aanvraag indienen voor Volendam en vier voor Edam geldt: 
 1. Maximaal één ontheffing per onderneming per kermis op datum van binnenkomst.
 2. Als dit nodig is verdelen we  door loting de ontheffingen die op dezelfde datum zijn aangevraagd. Dit gaat naar chronologie van de datum van aanvraag.
 3. We geven maximaal twee ontheffingen per onderneming per kermis af.
 • We verlenen uitsluitend ontheffingen  aan ondernemingen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U vraagt de ontheffing aan tussen 1 maart en 1 mei van het jaar waarin de kermis wordt gehouden waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Of, als 1 maart in het weekend valt, de eerstvolgende werkdag daarop volgend. 
 • We nemen aanvragen niet in behandeling als die voor of na voornoemde periode binnenkomen.
 • Voor het aanvragen van een ontheffing maakt u gebruik van het bovenstaande aanvraagformulier.
 • Heeft u meer dan twee fotografen op de aanvraag aangegeven? Dan beschouwen we de eerstgenoemde twee fotografen als zijnde de aanvragers.
 • De ontheffing(en) geldt/gelden voor de gehele kermisperiode in Edam en/of Volendam. En niet voor bepaalde dagen/tijdstippen van de kermis(sen).
 • Tijdens de kermis(sen) heeft de fotograaf de door de gemeente verstrekte ontheffing bij zich. En draagt hij/zij de door de gemeente verstrekte badge. Op de badge staat de naam van de fotograaf en de onderneming waar deze fotograaf werkzaam is.
 • Verstoring van de openbare orde kan leiden tot weigering van een ontheffing in de toekomst.
 • Jaarlijks kijken wij of het huidige beleid van straatfotografie tijdens de kermis(sen) bijgesteld/aangevuld moet worden.